Beslutet att ersätta drygt 350 tågvärdar på Stockholms pendeltåg med kameror har mött stark kritik från fackförbunden. I måndags kunde många läsa att skyddsstopp har lagts för ensamarbete på MTR:s pendeltåg. Detta dementeras av MTR.

— Vi har inte fått in något skyddsstopp som det ser ut just nu, säger Maria Hansson, presschef på MTR.

I själva verket är det ett hot om skyddsstopp som fackförbundet ST har gått ut med om ensamarbete införs för pendeltågens lokförare.

ST anser att både anställdas och passagerares säkerhet skulle riskeras om lokförare kör tågen på egen hand, utan en tågvärd som kollega. De hänvisar även till en tvist 2006 där regeringen beslutade att ensamarbete inte fick införas på pendeltågen som då kördes av Citypendeln.

Protesterna mot ensamarbete på pendeltåg fortsätter

I nuläget är det alltså inget förbud mot ensamarbete på Stockholms pendeltåg, men fackförbunden fortsätter att protestera mot planerna på ensamarbete.

Seko Pendelklubbens ordförande Rainer Andersson säger att många frågetecken återstår inför avskaffandet av tågvärdar.

— Det mest positiva svaret som vi har fått av cheferna är ”bra, det ska vi ta med oss”. Vi har bara fått svar på fyra frågor och det har gått åtta månader sedan beslutet, säger Rainer Andersson.

Rainer Andersson, ordförande för Seko Pendelklubben.

Ett skyddsstopp, eller skyddsombudsstopp, kan läggas av skyddsombudet vid omedelbar fara för arbetstagares liv och hälsa. Arbetsmiljöverket avgör sedan om arbetet ska förbjudas eller inte.

Rainer Andersson förklarar att Sekos huvudskyddsombud för både lokförare och tågvärdar samarbetar med ST:s huvudskyddsombud. Om ett skyddsstopp kommer att läggas i framtiden görs det gemensamt.

MTR: Inga lagar strider mot ensamarbete på pendeltåg

MTR uppger att man i förstudien till beslutet i Region Stockholms trafiknämnd inte har kunnat identifiera några legala hinder för att framföra pendeltåg utan tågvärd.

I ett mejl skriver MTR:s presschef Maria Hansson också att säkerhet och trygghet är i särskilt fokus i arbetet med att ersätta tågvärdarna med kameror:

”Den tekniska och operationella lösning som ligger till grund för detta tas fram i samråd med skyddsombud, medarbetare och fackliga representanter genom bland annat referensgrupper, riskbedömningar och riskanalyser”.

2023 planeras tågvärdarna på Stockholms pendeltåg att vara ersatta med kameror.

Kameror ska ersätta tågvärdar på Stockholms pendeltåg

I juni 2021 lade styrande i region Stockholm fram ett tjänsteutlåtande om att all ombordpersonal på Stockholms pendeltåg ska ersättas med kameror. Syftet är att modernisera pendeltågsverksamheten, samt göra miljoner i besparingar.

Förslaget behandlades i Trafiknämnden den 15 juni 2021. En majoritet röstade för, S, SD och V ville ha en återremiss.

Cirka 350 tågvärdar berörs av förändringarna, som ska vara genomförda om två år.

Arbetsgivaren MTR har lovat att ingen tågvärd ska sägas upp. Anställda kommer att erbjudas omplacering till någon av MTR:s andra verksamheter, såsom tunnelbanan i Stockholm, MTR X, Mälartåg och MTR Tech.

Vad innebär ett skyddsombudsstopp?

Om det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa har du som skyddsombud rätt att avbryta arbetet. Det kallas för skyddsombudsstopp och regleras i Arbetsmiljölagen, 6 kapitlet, § 7.

Håller arbetsgivaren med om att det är fara för liv och hälsa accepteras stoppet och arbetet startar inte förrän det är säkert. Håller arbetsgivaren inte med så kontaktas Arbetsmiljöverket som får avgöra om stoppet ska stå kvar eller inte.

Ofta blir det en inspektion, men det kan också avgöras per telefon.
Båda parter kan överklaga Arbetsmiljöverkets beslut.