I april 2019 arbetade SJ:s tågvärd på sträckan Oslo–Hallsberg. Tåget blev två timmar försenat och tågvärden anlände till Hallsberg sent på kvällen. Eftersom SJ inte kunde hitta någon ersättare fick tågvärden arbeta dagen därpå, med lite mer än tio timmars vila innan nästa pass.

Enligt arbetstidslagen ska en anställd ha minst elva timmars vila under ett dygn. Lagen anger att det tillfälligt går att göra undantag om något oväntat inträffar. Men i kollektivavtalet mellan Seko och SJ har dessa undantag avtalats bort, anser Seko.

Parterna sitter ju där och förhandlar 2007 och har olika uppfattningar om vad avtalet innebär

Marie Nordström, jurist vid LO-TCO Rättsskydd

Där går åsikterna isär – SJ och Seko har tolkat kollektivavtalet olika. SJ menar att de bara behöver schemalägga elva timmars vila. Om ett tåg blir försenat kan de göra undantag, i enlighet med lagen.

Tidigare har situationer som dessa löst sig genom att SJ har kallat in annan personal eller till och med ställt in tåg för att medarbetarna ska få elva timmars vila mellan arbetspassen.

 – Men det menar SJ att man har gjort av personalpolitiska skäl, inte för att man är tvungen enligt kollektivavtalet, säger Marie Nordström, jurist vid LO-TCO Rättsskydd som har företrätt Seko.

SJ fick rätt i Arbetsdomstolen

Eftersom SJ och Seko inte kunde komma överens om vad som gällde i kollektivavtalet drev Seko fallet till Arbetsdomstolen. Domstolen går på SJ:s linje, att kollektivavtalet bara anger vad som gäller vid schemaläggning.

­– Det var inte alls givet hur utgången skulle bli i målet. Parterna sitter ju där och förhandlar 2007 och har olika uppfattningar om vad avtalet innebär utan att det uttryckligen kommer upp på bordet. Det fanns saker som talade för Sekos uppfattning och det fanns saker som talade för SJ, säger Marie Nordström.

Marie Nordström, jurist på LO-TCO Rättsskydd, har företrätt Seko i fallet med tågvärden som fick mindre än 11 timmars vila mellan arbetspassen.

Domen har inte gått in på om en tågförsening är ett godtagbart undantag till arbetstidslagen. Lagen anger att det ska vara ett: ”särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren”.

– Där bör Arbetsmiljöverket granska SJ för att se om SJ:s schemaläggning och tillämpning i praktiken innebär att dygnsvilan i 13:e paragrafen i arbetstidslagen efterlevs, säger Marie Nordström.

Seko: Minskar möjligheten till återhämtning

Martin Alnebring, ordförande Seko spårtrafik och ledamot i Seko SJ, känner inte till att det skulle vara vanligt förekommande att SJ frångår elva timmars vila vid förseningar.

– I det här fallet var det en medlem som hörde av sig och då var det hög tid att pröva detta, säger han.

Martin Alnebring beklagar domens utfall.

– Vi hade helst velat ha rätt i sak. Nu får vi förhålla oss till domen. Exakt hur vi kommer att hantera detta och välja att gå vidare har vi inte diskuterat fullt ut, säger han.

Vad får det för konsekvenser att SJ kan frångå elva timmars vila för anställda vid tågförseningar?

– Den största konsekvensen blir ju att det minskar möjligheten för våra medlemmar att ha en social, mental och fysisk återhämtning hemma, säger Martin Alnebring.