Nu på måndag, den 15 maj klockan 15.00, skulle det ha brutit ut en strejk, som skulle ha lamslagit stora delar av Sveriges tågtrafik.

Nu är den avblåst. Detta efter att Seko och Almega Tågföretagen har kommit överens om ett nytt kollektivavtal.

”Den stundande strejken kommer därmed att blåsas av. Förbundet bedömer att uppgörelsen är så pass bra och att ett verkställande av en strejk inte skulle leda till en bättre uppgörelse”, skriver förbundet i ett pressmeddelande.

Seko: Bra uppgörelse

– Vi är glada över att vi genom att sätta ett hårt tryck i förhandlingarna med vårt varsel har lyckats nå en uppgörelse som är bra för våra medlemmar, säger Sekos förbundsordförande, Gabriella Lavecchia.

Porträttbild på Gabriella Lavecchia.
Gabriella Lavecchia, förbundsordförande för Seko.

– Självfallet löser denna uppgörelse inte alla problem som finns i branschen, men det är ett steg framåt, säger Gabriella Lavecchia.

– Vi hade aldrig löst detta utan den fantastiska mobilisering som våra medlemmar och förtroendevalda lyckats åstadkomma och det stöd som funnits bland allmänheten för de krav vi ställt på rimliga villkor för spårtrafikanställda, fortsätter hon.

Almega Tågföretagen: ”Positivt”

Pierre Sandberg, förbundsdirektör för arbetsgivarorganisationen Almega Tågföretagen, är nöjd med att det inte blir någon strejk.

– Det är positivt att vi har lyckats träffa ett nytt branschavtal utan utbruten konflikt. Det är ett prov på den svenska modellens styrka igen, Pierre Sandberg till Sekotidningen.

– Det har varit svåra frågor där vi har haft olika perspektiv. Då kärvar det, då är det utmanande. Jag har respekt för att facken har sitt förhållningssätt och vi har våra. 

Vilka frågor har varit svårast att lösa? 

– För oss har det varit viktigt att säkra driften – tågen måste rulla – och hur dyrt det ska vara för oss att ändra scheman sent. 

Det här var Sekos krav

Seko gick in i avtalsrörelsen med flera krav på förändringar i kollektivavtalet. Bland annat att lagt schema ska gälla och att anställda ska få fem extra lediga dagar. Detta då många har det svårt att kombinera yrkeslivet med familjelivet.

Ytterligare krav är att lokförare ska jobba med en tågvärd i säkerhetstjänst, och ett centralt avtal som reglerar löner och arbetsvillkor för tågstädet.

Så blir schemafrågan

Nu blir det en tydligare reglering kring scheman, med utgångspunkten att besked om ändringar i schema ska lämnas minst två veckor innan.

– Vi lyckades få medlarna att förstå de stora utmaningar som ständiga schemaändringar innebär för våra medlemmar i branschen, säger Sekos avtalssekreterare Ulrika Nilsson.

Ska se över ensamarbete

Det blir inget stopp för ensamarbete på passagerartåg. Enligt Seko är frågan komplex och går inte att reglera via kollektivavtal. Man har endast lyckats komma överens om att facket och arbetsgivarna ska se över frågan i en arbetsgrupp.

Parterna ska gemensamt uppvakta politiker som myndigheter om ensamarbetets konsekvenser.

Seko skriver att man hade hoppats komma längre i frågan. Man nu ska överklaga Arbetsmiljöverkets beslut att hävda det skyddsstopp som skyddsombud lagt på Stockholms pendeltåg, med hänvisning till att det äventyrar säkerheten.

Seko fick inte heller till ett avtal för att förbättra arbetsvillkoren för tågstädare. Man ska nu försöka lösa det i lokala förhandlingar.

Därför blev det inte strejk

Sekos uppfattning är att man inte skulle få bättre resultat i förhandlingarna om strejken utlöstes. Facket lyfter också fram att de har stoppat flera förslag på försämringar för medlemmarna.

–  Nu har vi en lösning på plats som kommer göra det väldigt tufft för arbetsgivarna att ändra i scheman nära inpå, säger Gabriella Lavecchia i ett pressmeddelande och tillägger:

– Stort tack till alla medlemmar som ställt upp i media och berättat om sin verklighet. Utan det hade det blir svårt att nå den framgång vi gjort i denna fråga.

Sekos kollektivavtal för spårtrafik

Kollektivavtalet för spårtrafik mellan Seko och Almega Tågföretagen omfattar drygt 10 500 Sekomedlemmar som exempelvis lokförare, växlare, tågvärdar, tågstädare och mekaniker.

Arbetsgivarna är bland annat SJ, MTR, Euromaint och Transdev.

Förhandlingarna med arbetsgivarorganisationen Almega Tågföretagen bröt samman 28 april. Det är därför Seko varslade om strejk, som skulle ha trätt i kraft kl 15.00 den 11 maj.

På torsdagsförmiddagen samma dag meddelade Seko att strejken skjuts upp. Detta efter att medlare uppmanat parterna till fortsatta förhandlingar.

Det nya spårtrafikavtalet

Seko har kommit överens med arbetsgivarorganisationen Almega Tågföretagen. Nya kollektivavtalet gäller i två år.

  • Avtalet omfattar drygt 10 500 medlemmar på företag som Sj, Transdev, Euromaint, VR Sverige, Green Cargo, MTR.
  • Lönerna höjs med 7,4 procent under den tvååriga avtalsperioden.

Det här fick Seko igenom:

  • Nya rutiner kring scheman. Besked om förändringar ska lämnas minst två veckor i förväg men arbetsgivaren får vid oförutsägbara händelser justera schema kortare tid i förväg. Överenskommelse ska göras med arbetstagaren innan detta görs. Om  ändringar görs senare än 14 dagar ska arbetstagaren kompenseras med komptid som läggs i en individuell arbetstidsbank. 
  • En arbetsgrupp ska utreda möjligheten till arbetstidsförkortning.  
  • En arbetsgrupp ska utreda frågan om ensamarbete på passagerartåg och vid olycksdrabbade arbetsuppgifter. Arbetsgruppen ska uppvakta såväl politiker som myndigheter för att lyfta frågan.

Det här fick Almega igenom:

  • Almega har fått igenom att studenter kan nu arbeta oftare, varje helg i stället för varannan helg.
  • Arbetstagare kan även få arbeta mer övertid. En överenskommelse måste slutas mellan arbetstagaren och arbetsgivaren om detta.