Nuvarande avtal löper ut på söndag den 30 april, och omfattar omkring 10 000 Sekomedlemmar på bland annat SJ, MTR och Pågatågen. Förhandlingarna har avslutats utan att ett nytt avtal slutits.

”Tyvärr har Seko mött en motpart som inte på allvar har velat diskutera och hitta lösningar i de stora och viktiga frågorna för att behålla de anställda i branschen”, skriver Seko i ett pressmeddelande.

Står långt ifrån varandra

Enligt Seko står parterna långt ifrån varandra.

”Vår ambition är alltid att förhandlingsvägen träffa uppgörelser med våra motparter. Nu befinner vi oss i ett svårt läge där vår motpart, Almega Tågföretagen, inte haft samma ambition som oss”, säger Jonas Pettersson, planerings- och kommunikationschef på Seko, i ett uttalande.

”Det är beklagligt och nu kommer vi ägna tid åt att fundera på vilka åtgärder som krävs för att få till ett kollektivavtal för våra medlemmar på detta område”.

Sekos krav i avtalsförhandlingarna är att lokförare ska jobba med en tågvärd i säkerhetstjänst, lagt schema ska gälla och fem extra lediga dagar. 

Seko har tidigare sagt upp kollektivavtalet med MTR:s städbolag, som bland annat sköter städning, fordonsvård och klottersanering av Stockholms tunnelbana och pendeltåg.

Sekos kollektivavtal för spårtrafik

Kollektivavtalet för spårtrafik mellan Seko och Almega Tågföretagen omfattar drygt 10 500 Sekomedlemmar som exempelvis lokförare, växlare, tågvärdar, tågstädare och mekaniker.

Arbetsgivarna är bland annat SJ, MTR, Euromaint och Transdev.