Spårtrafiken är i kris. Så beskriver Seko läget när nya löner och arbetsvillkor ska förhandlas.

Tågbolag som SJ, MTR och Transdev har larmat om personalbrist det senaste året och facket ser att allt fler söker sig bort från branschen.

– Trots en gedigen utbildning inom något av branschens yrken väljer man att lämna. Det tycker vi är otroligt allvarligt, säger Sekos ombudsman Thomas Gorin Weijmer.

Tuffa scheman för tågpersonal

En anledning är ohållbara scheman, enligt Seko.

Sena schemaändringar gör att många får svårt att få ihop sina privatliv, med allt från att hämta barn på förskolan till att träffa familjen.

– Det går inte att leva ett modernt och jämställt liv om man inte kan planera för det. Alldeles för många tycker inte att det är värt att arbeta kvar med de här förutsättningarna, säger Thomas Gorin Weijmer.

Seko kräver därför att arbetsgivaren inte längre ska kunna ändra scheman på kort varsel utan att stämma av med den anställde i fråga.

Kräver fler lediga dagar

För att få folk att stanna kvar i branschen kräver Seko även arbetstidsförkortning i form av fem extra lediga dagar.

Utöver krav på minst 4,4 procents löneökning och höjda lägstalöner vill Seko att varje passagerartåg bemannas med en lokförare och en tågvärd eller ombordpersonal med säkerhetstjänst.

I Stockholm har politiker beslutat att avskaffa tågvärdar på pendeltåg.

– Vi vill inte att det här ska sprida sig. Nu har nästan alla trafikoperatörer ombordpersonal och vi vill säkerställa att det fortsätter så, säger Thomas Gorin Weijmer.

Tar kampen för städare

En viktig fråga för Seko är även att förbättra situationen för exempelvis städare och klottersanerare.

De hamnar ofta i kläm när tågoperatörer tar in underentreprenörer och facket har sett att arbetsvillkoren blir allt sämre.

– Vi ser att våra medlemmar som jobbar inom städ blir illa behandlade och lågt värderade av många arbetsgivare, säger Thomas Gorin Weijmer.

Så tycker Tågföretagen

Pierre Sandberg, förbundsdirektör vid Almega Tågföretagen, är sparsam med kommentarer kring Sekos krav.

– Låt oss avvakta förhandlingen. Seko är ambitiösa som vanligt, säger han.

Pierre Sandberg i grå kostym och ljus skorta, framför stadsmiljö i oskärpa.
Pierre Sandberg, förbundsdirektör för Almega Tågföretagen.

Almega Tågföretagen vill öppna upp för mer flexibla lösningar. Bland annat öka möjligheten till individuella överenskommelser mellan chefer och medarbetare, om exempelvis arbetstider.

Vill öppna för jobb varje helg

Tågföretagen vill även att personalkategorier som pensionärer och studenter ska ha möjlighet att jobba varje helg.

– Innan vi kommer överens om ett nytt branschavtal kan vi slå fast att det här inte är en lönsam bransch. Vi måste komma överens om något som är långsiktigt hållbart, säger Pierre Sandberg.

Sekos krav inom spårtrafik

Seko har växlat avtalskrav med Almega Tågföretagen. Nuvarande kollektivavtal löper ut 30 april 2023.

Vad vill Seko?

Att arbetsgivaren kommer överens med den anställda gällande ändringar av arbetstid med kort varsel.

Arbetstidsförkortning i form av fem extra lediga dagar.

Att passagerartåg ska framföras av lokförare tillsammans med tågvärd eller ombordpersonal i säkerhetstjänst.

Förbättrade villkor och löner inom städområdet.

Minst 4,4 procent löneökning. Löneökningen ska i snitt som lägst vara 1 192 kronor per månad räknat per heltidsanställd.

En kraftig höjning av lägstalönerna, samt höjning av andra ersättningar i kollektivavtalen.

Ett kollektivavtal som gäller i ett år.

Vad vill arbetsgivarna?

Följa det så kallade lönemärket som sätts av industrin.

Öka möjligheten till individuella överenskommelser mellan chefer och medarbetare, om exempelvis arbetstider.

Undantag från regeln om att den som har jobbat längst får välja schema först, exempelvis för småbarnsföräldrar och medarbetare i rehabiliteringsprocesser.

Möjliggöra för exempelvis studenter och pensionärer att jobba varje helg. I dag är utgångspunkten att man ska vara ledig varannan helg.

Underlätta förhandlingsordningen vid verksamhetsövergång.