Under måndagen meddelade Seko att man kommit överens om ett nytt kollektivavtal med Almega Tågföretagen.

Den planerade tågstrejken blåstes av efter att Seko bland annat fått till en tydligare reglering kring scheman, som exempelvis innebär att medarbetare ska kompenseras för sena schemaändringar.

”Får Seko att se svaga ut”

Sekos uppgörelse möts av besvikelse på flera håll inom spårtrafiken.

– Vi är beredda att strejka för kraven. Nu gör man inte det och kommer inte heller överens om något som är bra för medlemmarna. Det får Seko att se väldigt svaga ut, säger produktionsteknikern Axel Wadman.

Han arbetar på Euromaint med att bland annat underhålla SJ:s X2000-tåg. Hans arbetsplats, Olskrokshallen i Göteborg, var uttagen för strejkens första steg om den hade utlösts i dag.

Axel: Två veckor räcker inte

Axel Wadman tycker inte att Seko har fått igenom kraven alls. Överenskommelsen om scheman är alldeles för vag, menar han.

Han tror att det blir fortsatt svårt att få ihop familje- och privatliv med endast ett par veckors framförhållning.

– Vi kommer inte kunna behålla arbetskraft i den här branschen. Man kommer bara kunna anställa 18–23-åringar som inte har några barn och som bara vill jobba, säger Axel Wadman.

Ville ha stopp för ensamarbete

Axel Wadman är också besviken på att Seko inte lyckades stoppa ensamarbetet på passagerartåg.

Det är även Nils Westberg Ahlmark, lokförare på Stockholms pendeltåg.

– Seko har inte lyckats få fram någonting bra överhuvudtaget. Det känns som att de hellre vill komma överens med Almega än att göra sina medlemmar nöjda.

Nils Westberg Ahlmark, lokförare på Stockholms pendeltåg.
Nils Westberg Ahlmark, lokförare på Stockholms pendeltåg.

Vad är du missnöjd med?

– Vi förväntade oss att Seko skulle ta en ordentlig strid mot Almega och att det skulle bli strejk. En utebliven strejk är att vika ner sig totalt.

Nils Westberg Ahlmark var med i den vilda strejken i april mot att tågvärdarna avvecklas på Stockholms pendeltåg. För honom och många andra lokförare på tågoperatören MTR är frågan om ensamarbete för lokförarna en viktig fråga.

Vad kommer hända nu?

– Framöver kan det bli någon form av konflikt. Det är inte bara vi Sekomedlemmar på pendeln som är missnöjda över det här.

Kan det bli en vild strejk igen?

– Det är svårt att uttala sig om. Det finns risk för någon form av konflikt framöver.

Finns det någonting positivt med det här nya avtalet? Till exempel så har man fått till förbättringar när det gäller schemaläggningen.

– I det kravet ingår det komptid i någon form av arbetstidsbank ifall arbetsgivaren kommer med sena schemaändringar. Men det är ingenting som är bra för oss på pendeln. Vi får ändå inte ut våra komptimmar.

Demonstration i Stockholm

Alla är inte lika besvikna över Sekos överenskommelse. En av dessa är Jannis Konstantis, som är ordförande för fackklubben Seko Tunnelbanan.

”Vi gjorde vad vi kunde under de omständigheter som fanns”, skriver han i en kommentar till Sekotidningen.

Seko Tunnelbanans ordförande Jannis Konstantis
Seko Tunnelbanans ordförande Jannis Konstantis.

Seko Tunnelbanan är med och arrangerar en demonstration under måndagseftermiddagen för bättre arbetsvillkor för spårtrafikens personal. Demonstrationen hålls klockan 17.00 vid Norrmalmstorg i Stockholm.

Seko på Pågatåg: Fullständig kapitulation

Ola Brunnström, lokförare och huvudskyddsombud på Pågatågen, är besviken.

– Det är en fullständig kapitulation. Tre av fyra krav har smulats sönder.  

– De som har sena schemaändringar har ofta svårt att få ut komptid. Det resulterar redan i dag med att anställda får ut det här i pengar. Så det här kommer inte förbättra arbetslivet för många av de som inte får ihop privat- och arbetslivet.

Hur är stämningen bland Sekomedlemmarna på Pågatågen? 

– Det är en otrolig besvikelse. Vi är oroliga för stora medlemstapp. Det är tufft för oss i klubbarna att behålla medlemmar i den här typen av avtalsrörelser. 

Ola Brunnström på Pågatågen.

Hur kommer Seko klubb Pågatåg att agera framöver?

– Vi förväntar oss att förbundsstyrelsen nu kommer att åka runt till alla klubbar och förklara för våra medlemmar varför man kompromissade bort hela avtalsrörelsen. 

Vad skulle du varit nöjd med? 

– Det är rimliga krav som ställts. Att inte ens gå ut i konflikt för de kraven är otroligt svagt. 

Seko: Bra uppgörelse

Seko anser att det nya avtalet som har slutits med Almega Tågföretagen är en bra uppgörelse.

”Vi är glada över att vi genom att sätta ett hårt tryck i förhandlingarna med vårt varsel har lyckats nå en uppgörelse som är bra för våra medlemmar”, säger Sekos förbundsordförande, Gabriella Lavecchia, i ett uttalande.