Nyligen sa Seko upp det lokala kollektivavtalet med MTR:s städbolag, som bland annat sköter städning, fordonsvård och klottersanering av Stockholms tunnelbana och pendeltåg.

När MTR Facility Management (MTRFM) bildades och kollektivavtalet tecknades med Seko omfattade det endast tunnelbanan.

Billigare tågstädning för MTR

När städverksamheten på pendeltåg, Mälartåg och MTRX sedan införlivades i bolaget gjordes det enligt facket utan hänsyn till förutsättningarna på dessa arbetsplatser.

Då sparade MTR in på kostnader samtidigt som medlemmarna fick det sämre, enligt Seko.

– Kollektivavtalet ger nämligen lägre kostnader för företaget än det tidigare avtalet som fanns för städverksamheten på exempelvis pendeltågen, säger Carolin Evander, ombudsman på Seko Stockholm.

Snedvriden konkurrens

Situationen har kunnat uppstå eftersom Seko historiskt har tecknat lokala kollektivavtal med varje städföretag inom spårtrafiken.

Dessa har gällt specifika arbetsplatser och förutsättningar. Det har gjort att arbetsvillkoren har sett annorlunda ut.

Problem uppstår om kollektivavtalen används för städkontrakt på andra platser än de var ämnade för.

– Det kan leda till försämringar för medlemmarna och konkurrens på olika villkor, säger Carolin Evander.

Så vill Seko hjälpa tågstädarna

Nu vill Seko sätta stopp för det genom att teckna ett övergripande avtal med grundläggande löner och arbetsvillkor för all städpersonal inom spårtrafiken.

– Vi vill på sikt ha samma villkor överallt och komma ifrån det här med villkorsdumpning, säger Carolin Evander.

MTR nekar till anklagelserna

MTRFM:s vd, Erika Ahlqvist, beklagar att Seko sagt upp kollektivavtalet. I ett mejl till Sekotidningen skriver hon att bolaget inte har samlat all städverksamhet under tunnelbanans kollektivavtal för att spara pengar.

”Ett gemensamt bolag möjliggör för oss att fokusera på vår kärnverksamhet, hitta möjligheter mellan våra befintliga kontrakt, skapa möjligheter för våra medarbetare samt att erbjuda våra tjänster till nya kunder.”

Porträttbild på MTR Facility Managements vd Erika Ahlqvist i blå kavaj, tittar in i kameran med ett leende.
Erika Ahlqvist, vd för MTR Facility Management.

Hon skriver även att MTRFM har ett större utbud av möjligheter och arbetsuppgifter samt fler heltidsanställda än tidigare.