Seko har sagt upp det lokala kollektivavtalet med MTR Facility Management (MTRFM) som bland annat sköter städning, fordonsvård och klottersanering av Stockholms tunnelbana, pendeltåg och MTR Mälartåg.

Bolaget är ett dotterbolag till MTR Nordic.

Kritiska mot MTR:s tolkning

Seko och MTRFM har inte varit överens om hur kollektivavtalet ska tolkas.

Facket anser exempelvis att en ledig dag ska vara helt arbetsfri. Arbetsgivaren har hävdat att en så kallad fridag kan innehålla arbete på morgontimmarna.

Om du till exempel jobbar fram till klockan sex på morgonen en torsdagsmorgon, så har MTRFM alltså räknat torsdagen som en av dina lediga dagar.

– Vi tycker att arbetsgivarna har tolkat fridagarna på ett felaktigt sätt. Det kom till en punkt där vi inte kan acceptera det längre, säger Victor Cruces, städare och ordförande för Sekos fackklubb på MTRFM.

Andra villkor i tunnelbanan

När kollektivavtalet skrevs gällde det endast för tunnelbanan. Sedan har MTRFM tagit över städverksamheten inom pendeltåg och Mälartåg, som har andra förutsättningar.

– Vi ska inte jämföra oss med tunnelbanan som skiljer sig från övriga branschen. De har den här tillämpningen av fridagar, men också andra saker som kompenserar för det, säger Victor Cruces.

De allra flesta som jobbar i tunnelbanan har exempelvis ett mer förutsägbart schema.

Hur är stämningen bland Sekos medlemmar inom MTRFM?

– De är förhoppningsfulla. Samtidigt vet vi inte i dag hur detta kommer att landa. Men vi är villiga att sätta oss ner och förhandla om ett nytt lokalt kollektivavtal, säger Victor Cruces.

Vad vill ni uppnå?

– Vi hoppas ju att få till ett kollektivavtal som är bättre än det vi har idag. Det finns ingen vits med att skriva ett nytt kollektivavtal om det är sämre.

MTR: ”Tråkigt av Seko”

Erika Ahlqvist, vd för MTR Facility Management, väljer att ge en skriftlig kommentar om att Seko har sagt upp kollektivavtalet med MTRFM.

”Vi tycker att det är tråkigt, avtalet är något vi enats om tillsammans med facket och vår dialog och samarbete har varit bra. Vi har alltid värnat om den dialog vi har med våra fackliga parter. Avtalet är bara några år gammalt och är anpassat efter den bransch vi verkar i”.

Seko hävdar att ni tolkar så kallade fridagar i kollektivavtalet på ett felaktigt sätt. Hur ställer ni er till det?

”Vi anser inte att vi har tolkat det felaktigt. Skrivningarna som tillämpas finns i flera andra avtal inom spårtrafiken. Vi har givetvis lyssnat in fackets önskemål men vill också påminna om att vårt mål har varit att få så stor andel heltid som möjligt”.