KLÄMD TILL DÖDS

ÄLMHULT

6 mars 2024

En radioloksoperatör i 60-årsåldern omkommer i en arbetsplatsolycka på ett tågspår i Älmhult. Mannen klämdes mellan lok och en vagn, och avled till följd av skadorna.

En utredning om arbetsmiljöbrott har inletts. Det är ännu oklart varför olyckan skedde.

KLÄMD MELLAN VAGNAR

KRISTINEHAMN

17 mars 2023

En man i 30-årsåldern hittas död på bangården i värmländska Kristinehamn.

Isak, som var anställd som växlare på Tågab, hade arbetat med att koppla ihop timmervagnar och klämdes ihjäl av buffertarna mellan vagnarna.

Efter olyckan har utredningar pågått på flera håll: Polisen, Statens Haverikommission, Arbetsmiljöverket. Samtliga har lagt ned sina utredningar. Det är än i dag oklart varför olyckan skedde.

PÅKÖRD AV LASTBIL   

 VÄRÖBACKA   

16 november 2022   

Ett Hector Rail-godståg och en timmerbil kolliderade på en obevakad järnvägskorsning. Olyckan skedde på pappersmassabruket Södra Cells industriområde i Väröbacka, utanför Varberg.   

En 43-årig lokförare dog efter att ha klämts mellan godståget och timmerbilen. Mannen backade tåget genom fjärrstyrning och stod på ett fotsteg längst bak på godståget.    

En förundersökning om misstänkt arbetsmiljöbrott pågår. Arbetsmiljöverket och polisen utreder olyckan.   

FÖLL AV TÅGET    

  SUNDSVALL   

5 augusti 2020    

En signalgivare på CFL Cargo föll av vagnen medan det backades och kördes över. Dödsolyckan inträffade på Sundsvalls central under ett växlingsarbete.    

Mannen stod på ett fotsteg längst bak på en vagn när olyckan skedde. Enligt Haverikommissionens utredning tappade signalgivaren förmodligen fotfästet, eller balansen i samband med att godståget bromsade in.    

Det fanns inga åkhandtag eller annat typ av stöd som förhindrade signalgivaren från att förlora balansen och falla av framför vagnen, enligt rapporten.   

Polisen och Arbetsmiljöverket har utrett olyckan. En förundersökning om arbetsmiljöbrott pågår. Inget beslut har tagits om det blir åtal.   

PÅKÖRD AV LASTBIL   

PITEÅ   

1 november 2019   

Dödsolyckan inträffade på pappersbruket Smurfit Kappas fabriksområde i Piteå. Den skedde tidigt på morgonen under ett växlingsarbete på en obevakad järnvägskorsning utan bommar.   

Nisse, en 60-årig signalgivare, stod på ett fotsteg längst bak på godståget och backade vagnarna genom fjärrstyrning när han klämdes ihjäl vid en kollision med en lastbil.   

Green Cargo och Smurfit Kappa, samt lastbilsföraren har friats från ansvar för dödsolyckan. 

KLÄMDES TILL DÖDS   

BORLÄNGE   

11 november 2018   

En bangårdsarbetare som arbetade med växling klämdes till döds. Det är oklart hur olyckan gick till. Den omkomne, Per Myrberg, arbetade ensam och ingen såg olyckan.   

Arbetsmiljöverket ställde krav på Green Cargo. Det gällde riskbedömning av radiolokskörning, av hur arbetstagare åker på lokets och vagnarnas fotsteg, samt av arbete med koppling av vagnar som är i rörelse.   

Green Cargo har friats från brott mot arbetsmiljölagen.

FÖLL AV TÅGET   

  BASTUTRÄSK   

3 januari 2018   

När godståget backades föll en radioloksoperatör av vagnen och kördes över. Han stod på ett litet fotsteg och höll i sig i ett skadat handtag när han styrde loket.   

Platsen var en timmerterminal utan kontaktledning. Haverikommissionen och Trafikverket kom fram till att olyckan orsakades av bristfällig snöröjning.   

Polisutredningen ska utröna vilket eller vilka bolag som vållat olyckan. Arbetsmiljöverket ansåg i ett tidigt skede att Green Cargo hade brustit i sin riskbedömning eftersom de använde riskanalyser från 2013. Riskbedömningar ska göras kontinuerligt. Infranords snöröjning följde inte vinterhandboken.   

FÖLL AV GODSVAGNEN

SUNDSVALL

20 september 2012 

En kvinna, anställd på Green Cargo, omkommer efter att ha fallit av fotsteget på ett lok som spårat ur.