Vid olyckan stod föraren på fotsteget på främsta vagnen i tågsättets åkriktning, föll av och hamnade under vagnen vid urspårning. En urspårning som visat sig bero på dålig snöröjning.

Dålig snöröjning bakom dödsolycka

Nyhet

Arbetsmiljöverket anser att den riskbedömning som fanns vid olyckstillfället inte omfattar det arbetssätt som den omkomne lokföraren använde. Det är särskilt risken att falla av framför tågsättet som Arbetsmiljöverket pekar på.

Gamla dokument

De dokument som Green cargo visat upp är skrivna 2013, när företaget gick över till ensamarbete vid timmerterminalen i Bastuträsk.

Håkan Lundgren är driftsområdeschef för Green cargo i norra Sverige. Han har tagit initiativ till en översyn bland annat av arbetssättet att åka på vagnarna vid växling.

–Olyckan var våldsamt olycklig. Det var maximal otur som drabbade vår erfarne lokförare, säger han.

Enligt Håkan Lundgren kommer Green cargo att göra en en riskbedömning och handlingsplan som Arbetsmiljöverket efterlyser.

–Ja självklart. Jag välkomnar också en översyn i hela branschen av arbetssättet att åka på vagnarna. Vi har gjort det i 100 år, frågan är om vi ska fortsätta med det eller inte. En befogad fråga, tycker han.

Gammalt arbetssätt

Håkan Sjöström, som var säkerhetschef fram till augusti i år, håller med Håkan Lundgren om att arbetssättet behöver ses över. Han menar dock att Green cargo har haft kontroll på riskerna, trots att arbetssättet egentligen inte riskanalyserats sedan det började användas för 100 år sedan.

–Vi kan och ska göra mer. Det är ett riskfyllt arbete och vi hade inte hela bilden klar för oss. Vi ska även göra en översyn av vagnarna, enligt de krav som Haverikommissionen ställt, säger han

Efter dödsolyckan: Samma sätt att jobba som på 1800-talet

Nyhet

Arbetsmiljöverket har också lämnat in en åtalsanmälan mot Green cargo. Det är inte helt klarlagt vad Arbetsmiljöverket anser att Green cargo har gjort för fel, men av den delvis sekretessbelagda anmälan framgår att det kan ha med bristande riskbedömning att göra.