Tre anställda på Green Cargo har dött i samband med godsvagnsväxling sedan 2012, och två andra personer har mist livet på andra godsbolag. 

Växling utförs med fjärrstyrning och genom att en person står på ett fotsteg på en godsvagn. Det är ett av de farligaste arbetsmomenten inom järnvägen på grund av risken för olyckor. 

I januari beslutade Arbetsmiljöverket att förbjuda all åkning på fotsteg hos Green Cargo från och med juni i år, om inte godsbolaget gör något åt det riskfyllda jobbet. 

Detta efter en olycka i september förra året där en anställd i Södertälje föll från ett fotsteg när en godsvagn spårade ur. Kvinnan blev påkörd. Hon överlevde, men var tvungen att amputera ena foten. 

Green Cargo fick möjlighet att svara på Arbetsmiljöverkets krav. I slutet av mars lämnade bolaget in ett utlåtande där de bland annat menar att ett förbud skulle drabba svenskt näringsliv och samhället hårt. 

– Vi har förståelse för Arbetsmiljöverkets övervägande. Dock avråder vi från att utfärda ett totalförbud innan det finns säkra tekniska lösningar på plats, säger Green Cargos säkerhetsdirektör Karin Hesse. 

Vad är växlingarbete?

Växling är ett färdsätt för att flytta spårfordon. Ofta innebär arbetet tågbildning, att rangera om, det vill säga sätta ihop vagnar.

Arbetstagaren fjärrstyr tåget genom att befinna sig på tåget, oftast genom att stå på ett vagnfotsteg.

Arbetstagaren kan åka längst fram eller bak på godståget för att ha uppsikt i färdriktningen. Det kan göras av en person eller tillsammans med en annan arbetstagare. I dessa fall har arbetstagarna ständig kontakt med varandra via växlingsradio.

Green Cargos åtgärdspaket

Green Cargo presenterar i stället ett åtgärdspaket för Arbetsmiljöverket. Bolaget hoppas att dessa åtgärder kommer att ses som tillräckliga för att höja säkerheten. 

Bland annat ska åkning på fotsteg i särskilt utsatta situationer förbjudas. Vid järnvägskorsningar utan bommar ska godsvagnar stannas och arbetstagaren ska ”gå längs med vagnarna” över korsningen.  

Så vill Green Cargos höja säkerheten vid åkning på fotsteg: 

  •  Förbud mot åkning på vagn i särskilt utsatta situationer. Exempelvis vid plankorsningar utan bommar ska godsvagnar stannas och arbetstagaren ska hoppa av och fjärrstyra vagnarna över korsningen från marken
  • Sänkt hastighet vid åkning på vagnfotsteg, från 30 till 15 kilometer i timmen. 
  • Utveckla teknik för att i större utsträckning använda kameror vid godsvagnsväxling. 
  • Bygga om särskilda vagnar med en skyddad plats vid åkning på vagnen. 
  • Utrustning för att förhindra fall vid åkning, inklusive sele. 
  • Tidigare har många godsvagnar backats, och arbetstagaren har stått på ett fotsteg på vagnen. Från och med i år har arbetstagare inte längre tillåtits att stå utanför loket när godsvagnarna dras framåt.

Säkerhetsdirektören: ”Vi har agerat”

Green Cargo ska bygga om vagnar för att förhindra fall och överväger också att i större utsträckning använda kameror. 

Kommer kameror att ersätta arbetstagare helt? 

– Nej, det går inte helt att ersätta en person. I Sverige har vi väldigt många manuella växlar och liknande som en person behöver hantera, säger Karin Hesse.  

– På lång sikt tror vi på en kameralösning som kan användas i stor skala. Men då behöver kameror vara tillräckligt bra.

Porträtt på Karin Hesse utomhus.
Karin Hesse, säkerhetsdirektör på Green Cargo.

Med tanke på de olyckor och dödsfall som inträffat, har ni kommit i gång med dessa åtgärder för sent? 

–Vi har successivt infört regeländringar och andra åtgärder. Jag skulle säga att vi har agerat proaktivt, säger Karin Hesse. 

Seko: ”Dags för förändring”

Hans Danvall, lokförare och arbetsmiljöansvarig i fackliga klubben Seko Green Cargo, välkomnar arbetsgivarens åtgärder.  

– Det är en farlig arbetsmiljö. Det är dags för förändring. Vi har arbetat så här i ungefär 160 år, men samhället har förändrats. Det finns mycket mer trafik i dag att ta hänsyn till, säger han. 

Hans Danvall håller med Arbetsmiljöverket i många avseenden, men menar också att ett totalförbud inte är genomförbart just nu. Detta med tanke på kamerornas tekniska begränsningar. 

– Enligt regelverket måste vi ha uppsikt i färdriktningen. Kameran som finns på marknaden har ingen nattsyn och ingen skydd mot snö eller is, säger Hans Danvall. 

Arbetsmiljöverket vill i nuläget inte kommentera Green Cargos svar.