Återigen har Green Cargo och papperstillverkaren Smurfit Kappa friats från brott mot arbetsmiljölagen.

Företagen riskerade en företagsbot på 2 respektive 1,5 miljoner kronor.

Lastbilsföraren frikändes i tingsrätten från grovt vållande till annans död.

Hovrätten för övre Norrland skriver i sitt domslut att varken Smurfit Kappa eller Green Cargo har gjort sig skyldig till ”sådan oaktsamhet som bör föranleda ansvar enligt brottsbalken.” Det har inte bevisats att företagen begått arbetsmiljöbrott. Närmaste anhöriga får inget skadestånd, står det i domen.

Nisse dog på Smurfit Kappa

Dödsolyckan inträffade den 1 november 2019 på pappersbruket Smurfit Kappas fabriksområde i Piteå.

Nisse, en 60-årig signalgivare stod längst bak på det backande Green Cargo-godståget när han klämdes ihjäl vid en kollision med en lastbil. Olyckan skedde tidigt på morgonen på en obevakad järnvägskorsning.

Först efter olyckan installerade Smurfit Kappa bommar, ljus- och ljudsignal vid järnvägskorsningen, för att förhindra att liknande olyckor sker. Enligt åklagaren är detta ett bevis på att man inte gjort tillräckligt för att förebygga olyckan.

Nisses familj är besvikna och hade hoppats på en fällande dom.

”Framför allt då det finns uppenbara brister i säkerheten. Förhoppningsvis sker det åtgärder som i framtiden förhindrar att detta sker generellt i branschen”, skriver Nisses son i ett mejl till Sekotidningen.

Liknande dödsolycka på Hector Rail

Den långa väntan på ett rättsligt avslut har varit tärande, berättar han.

”Hela historien spelas ju upp igen och gör sig påmind. Vi önskar att få gå vidare men samtidigt vill vi att någon ska stå till ansvar för att vår Nisse omkom på sin arbetsplats”.

En nämndeman ville se en fällande dom mot Smurfit Kappa, men majoriteten i Hovrätten för övre Norrland var enade, och menar att pappersbruket och Green Cargo har bevisat att företagen bedrivit ett omfattande systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Varje åtgärd som vidtas för att minska riskerna vid växling av tågsätt är naturligtvis djupt välkomna. Frågan om det fanns något som hade kunnat förhindra dödsolyckan är emellertid inte densamma som frågan om det finns förutsättningar att ålägga någon företrädare för bolagen straffrättsligt ansvar, säger rättens ordförande, hovrättspresident Erik Sundström i ett uttalande.

Sedan Nisse dog på jobbet har en liknande dödsolycka skett vid en obevakad plankorsning.

I mitten av november i år omkom en 43-årig lokförare när det godståg han backade kolliderade med en lastbil på pappersmassabruket Södra Cells industriområde i Väröbacka, utanför Varberg.

Vad är växlingsarbete?

Växling är ett färdsätt för att flytta spårfordon, och utförs vanligtvis på bangårdar. Ofta innebär arbetet tågbildning, att rangera om, det vill säga sätta ihop vagnar.

Radioloksoperatör fjärrstyr/kör tåget

Signalgivare/signalman åker längst fram och ska ha uppsikt i rörelseriktningen. Hen har ständig kontakt med radioloksoperatören via växlingsradio. Växlingsarbete kan även utföras av en person.