1. Nationaldagen

När nationaldagen blev helgdag slopades annandag pingst som ledig dag. Annandag pingst var alltid på en måndag. Men eftersom nationaldagen alltid är den 6 juni, kan den ibland infalla på en lördag eller söndag.

Hur blir det då med ledigheten? Det reder vi ut.

2. Lagen om anställningsskydd

”Obehagliga överraskningar i LAS-utredningen”, är rubriken på ett debattinlägg av Vänsterpartiets facklig-politiske sekreterare Gunnar Westin. Som så många andra anser han att anställningstryggheten i praktiken skulle avskaffas om utredningens förslag genomförs.

För att hjälpa facken på traven i de kommande förhandlingarna vill han se en tvärfacklig gräsrotsrörelse till försvar anställningstryggheten

3. Covid-19

Sekos medlemmar arbetar inom områden som är viktiga för samhället. Det visar den lista som MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har tagit fram över vilka som ska få testas för covid-19.

Alla som arbetar i dessa samhällskritiska sektorer och uppvisar symptom ska erbjudas gratis tester. Återstår att reda ut exakt vilka arbetsplatser och vilka anställda det gäller. Vi går igenom de branscher som berörs.