Följ Sekotidningen på Facebook.

När annandag pingst slopades 2005 som ledig dag blev nationaldagen istället en röd dag.

Annandag pingst var alltid på en måndag. Men eftersom nationaldagen flyttar på sig över tid och vissa år infaller på lördag eller söndag får många anställda en extra ledig dag.

Men så är det absolut inte överallt.

Posten

De år som nationaldagen, den 6 juni, infaller på en lördag eller söndag får medarbe­tare en extra ledig dag utan löneavdrag, om inte annat avtalas lokalt.

Spårtrafik

”Härutöver erhåller helårsarbetande arbetstagare vid oavbruten tjänstgöring ledighet motsvarande de helgdagar som infaller under året. Med helgdagar avses i detta fall helgdagar som infaller måndag-fredag, midsommar-, jul­ och nyårsafton som infaller måndag-fredag samt nationaldagen måndag­-söndag. Vid utläggning av sådan ledig dag minskar arbetstiden under begränsningsperioden”, står det enligt avtalet.

Med andra ord, nationaldagen ger en dags ledighet.

Sjöfolk

”Det finns ett talesätt att till sjöss är alla dagar grå, det stämmer i många delar”, skriver Mikael Lindmark, ombudsman på Seko, och fortsätter:

”Så de anställda inom sjöfarten märker inte av om en helgdag ligger på en tisdag eller lördag, arbete pågår på samma sätt ändå. Men jobbar du övertid så får du på flera av våra avtal mer betalt på en helgdag.”

”Fördelarna har man på andra sätt, genom att en arbetsvecka bara är 37 timmar. Man är ledig halva året plus semester osv.”

Civil

De som jobbar vanlig kontorsarbetstid får ta ut tidskomp de år nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. Men det kan finnas andra lokala överenskommelser.

”För oregelbundna scheman och skift så är vår rådgivning att man värderar in dagen så att schemats utformning och den arbetstidsförkortning som bör överenskommas motsvarar värdet av att annandag pingst försvann. Och det värdet kan variera så klart beroende på schemats karaktär”, skriver Roger Pettersson, ombudsman på Seko.

Inom Seko Civil ingår bland annat arbetsförmedlingen, bolagsverket, trafikverket, riksdagsförvaltningen och regeringskansliet.

Försvar

I år får anställda ingen extra ledig dag. Arbetstagare får alltid istället halvdag dagen innan den 6 juni, men bara när den infaller tisdag till lördag.

Vård

Inom Statens institutionsstyrelse, Sis, får arbetstagare som har arbetstid måndag-fredag en arbetsdag i ledighet i kompensation när Sveriges nationaldag, 6 juni, infaller på en lördag eller söndag. De som jobbar på schema kvällar och nätter får ingen extra dag, då man redan har arbetstidsförkortning.

Samma gäller Kriminalvården. Där kompenseras även deltidsarbetande proportionellt i förhållande till arbetstidens omfattning. Tidskompensationen gäller endast för de som arbetar måndag – fredag, inte de som har arbetstid måndag – söndag. Ledigheten ska tas ut någon gång mellan 1 maj och 31 juli.

Energi

Det finns olika avtal inom Seko Energi.

Enligt Pacta Energi får arbetstagare som arbetat på annandag pingst och nationaldagen en ledig arbetsdag under kalenderåret, om någon av dessa röda dagar infaller på en lördag eller söndag.

De arbetsplatser som har Energiavtalet KFS får anställda som jobbar heltid och dagtid måndag till fredag rätt till en dags ledighet om nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. Deltidsanställd får ut en dag i proportion till sin arbetstid. Som förutsättning gäller att arbetstagaren är anställd den 6 juni det året och inte är sjuk- eller tjänstledig.

Om nationaldagen infaller en tisdag är måndagen före arbetsfri, enligt Branschavtal Energi. Samma gäller när nationaldagen infaller på en torsdag. Då är fredag arbetsfri. För dessa arbetsfria dagar ska inte något löneavdrag göras. Detta gäller inte för personal som går på skift, såtillvida ingen lokal överenskommelse finns om annat.

Väg och ban

När nationaldagen infaller mellan måndag och fredag utges helglön. När den infaller på helgen så ersätts den inte alls. 

På Infranord, som bygger och underhåller järnväg, har man årsarbetstid och tillhör arbetsgivarorganisationen Almega, samt Seko Väg & Ban-avtalet.
Enligt företagsavtalet minskar man med åtta timmar på normtiden (årsarbetstid) när nationaldagen inträffar på en lördag eller söndag.
Vilket betyder att årsarbetstiden kortas av med åtta timmar för nationaldagen, det vill säga anställda kompenseras.

Tele

Enligt Telekomavtalet mellan Seko och Almega får de anställda en extra ledig dag utan löneavdrag när nationaldagen infaller på en lördag eller söndag, i de fall inte annat avtalas lokalt. Det gäller större företag som Teracom och Transtema, liksom på flera hundra mindre företag.

På Telia gäller följande:
Denna lediga dag tas som huvudregel ut på klämdagen efter Kristi Himmelsfärdsdag, fredagen den 14 maj 2021. Medarbetare som behöver arbeta denna dag erhåller en annan ledig dag i dialog med närmaste ledare. Schemalagd personal som jobbar i verksamheter som inte kan hålla stängt den 14 maj 2020, kompenseras istället genom att 8 timmar (för heltid) läggs i deras timbank och dessa timmar kan tas ut under året 2021 och fram till 31 mars 2022.