Trafikverket har haft tre månader på sig att ta fram förslag på åtgärder för att skärpa kontrollen av personal i spår.

Kravet handlar om att säkerställa att signal- och bantekniker, besiktningsmän, skydds- och säkerhetsledare, som utför säkerhetsklassade arbetsuppgifter hos Trafikverkets entreprenörer, har rätt kompetens och behörigheter.

En miljon

Transportstyrelsen har nu gått igenom ärendet och är inte nöjt med de förslag på åtgärder som lagts fram av Trafikverket. Därför har en vitesbegäran lämnats in till Förvaltningsrätten i Falun, som får avgöra frågan.

– Vi anser att Trafikverket inte lever upp till de krav som EU-förordningen ställer på verket, säger Monica Näslund, pressansvarig på Transportstyrelsen.

Kompetensstyrning

Bakgrunden till vitesföreläggandet, som lades i juni, är att det fram till 2015 fanns ett register på Trafikverket över den externa personalens kompetens och behörighet. Något som Transportstyrelsen sedan dess har krävt ska återinföras.

Transportstyrelsen menar att ett sådant register eller system ska finnas för att leva upp till EU-förordningens krav på kompetensstyrning.

– Förvaltningsrätten kommer nu att granska vår begäran och skicka den till Trafikverket så att verket kan svara, säger Monica Näslund.

Trafikverket vill inte ge någon kommenter för tillfället:

– Vi får avvakta vad Förvaltningsrätten kommer att delge oss innan vi kan svara på detta, säger Bengt Olsson, pressansvarig.