Hon säger att flertalet medlemmar tar det bra och hoppas att det ska vända så snart som möjligt. Och att de flesta då kan få tillbaka sina jobb. Samtliga 900 anställda är korttidspermitterade.

De som arbetar i loungen på Arlanda är värst drabbade. Varje jobb kräver särskild kompetens.

Cecilia Hagstedt, klubbordförande

–Vi har nio månaders återanställningsskydd, säger Cecilia Hagstedt.

Uppsägningarna av de prov- och visstidsanställda är ett krav från Tillväxtverket för att företag ska få ta del av pengarna för korttidspermitteringar. Alla visstidsanställda på Menzies har en månads uppsägningstid. Hur lång uppsägningstid fast anställda har är än så länge en förhandlingsfråga.

Cecilia Hagstedt, klubbordförande på Menzies.

–Vi är inte klara. Det är olika regler i det centrala och det lokala avtalen. Antingen går vi på anställningstid eller också på ålder och båda sätten diskriminerar, antingen de äldre eller de yngre.

Cecilia Hagstedt har hört sig för om medlemmar är med i a-kassan och av svaren att döma så är det lite olika. Den som inte är med får det svårare ekonomiskt.

–Några gick med nu vid månadsskiftet, andra står utanför, säger hon.

”Loungen drabbas värst”

Menzies hanterar bagage, incheckning , biljettkontor, ankomstservice och lounger på Arlanda och Landvetter. De som nu drabbats mest av varsel är personalen i loungen på Arlanda. Antalet avgångar på Arlanda utrikes har minskat från 50 per dag till mellan fem och åtta.

–De har inga resenärer alls, säger Cecilia.

Menzies har gjort en del omplaceringar, men verksamheten skiljer sig mycket åt mellan olika avdelningar så alla kan inte byta arbetsuppgifter. Varje avdelning är en egen turordningskrets.

–Det behövs särskild kompetens för de flesta jobb.

Menzies är en del av flygbranschen som tillsammans med sjöfarten drabbats hårdast av Sekos branscher av den pågående coronakrisen.

Fram till idag har Seko fått in totalt cirka 1800 varsel och 700 uppsägningar. Plus 4 000 korttidspermitterade.

Korttidspermittering

Korttidspermittering innebär att den anställde kan gå ner i arbetstid och ändå få ut 90 procent eller mer av lönen. Staten täcker upp stora delar av lönekostnaden för företagen. Nyligen gav Tillväxtverket besked att ob-ersättning kan ingå.
Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och snabbt växla upp igen när läget vänder. Företag ansöker om stödet och det gäller från mitten av mars. Ansökan lämnas in från och med 7 april
För att lagen ska gälla måste det skrivas ett centralt och ett lokalt avtal. Det lokala avtalet ska innehålla bestämmelser om vilka arbetstagare om omfattas, under vilken tidsperiod, hur mycket arbetstiden ska minskas, hur schemat ska se ut och att tiden är semestergrundande. Det ska också framgå hur korttidsarbetet ska avvecklas eller förändras.
Reglerna omfattar de som varit anställda i minst tre månader och lönetaket är 44 000 kronor.