–Det är svårt att rekrytera personal till flygplatsen, det är ganska stora krav på kompetens, så därför är arbetsgivaren angelägen om att behålla oss, säger Viktoria Thelin, som är Sekos ombud på flygplatsen.

Seko har 36 medlemmar som går ner till 40 procent arbetstid och enbart arbetar dagtid. 

–Just nu är det väldigt lite att göra, säger Sekos ombud Viktoria Thelin. Det känns märkligt att ha så få flyg. Vi har länge haft en nedgång, men det här är något helt nytt.

Istället för ordinarie arbete har flera i personalen de senaste två veckorna sysselsatt sig med allt möjligt annat. Som att måla och renovera.

Midlanda

Sundsvalls och Timrå kommuner tog över flygplatsen Midlanda från statliga Swedavia för sju år sedan.
Flygplatsen drivs invigdes 1944 och är störst av de flygplatser som inte ägs av staten- räknat till landningar och resenärer
Midlanda, som också heter Sundsvall Timrå Airport, drivs som ett kommunalt bolag

Eftersom Midlanda är en beredskapsflygplats kan den inte stänga helt. Polis, militär, Kriminalvård, Migrationsverket och räddningstjänst måste kunna använda den.

–Vi har många ambulansflyg, till exempel för svårt sjuka och för nyfödda som förs med kuvös till andra sjukhus i landet, säger Viktoria Thelin.

Hon är säkerhetsansvarig på flygplatsen, hon ansvarar för luftfartsskyddet och tar bland annat fram rutiner för säkerhetskontroller.

Ett central korttidspermitteringsavtal slöts i mars mellan Seko och arbetsgivarorganisationen Sobona

Korttidsavtal

  • Korttidspermittering innebär att den anställde kan gå ner i arbetstid och ändå få ut 90 procent av lönen. Staten täcker upp stora delar av lönekostnaden för företagen.
  • Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och snabbt växla upp igen när läget vänder.
  • Arbetstiden kan vara 20, 40, 60 eller 80 procent.
  • För att lagen ska gälla måste det skrivas ett centralt och ett lokalt avtal. Det lokala avtalet ska innehålla bestämmelser om vilka arbetstagare om omfattas, under vilken tidsperiod, hur mycket arbetstiden ska minskas, hur schemat ska se ut och att tiden är semestergrundande.
  • Det ska också framgå hur korttidsarbetet ska avvecklas eller förändras.
    Reglerna omfattar de som varit anställda i minst tre månader och lönetaket är 44 000 kronor.

Viktoria har förhandlat med arbetsgivaren om det lokala avtalet och en knepig fråga har varit om ob-ersättningen ska räknas in den lön som arbetsgivaren ska söka stöd för hos Tillväxtverket.

–Vi fick inte med ob-ersättningen först, men så blev det klart från tillväxtverket att man kunde räkna in vanligt förekommande OB och få ersättning för den, så då vi fick med en beräkning på den i permitteringslönerna, säger Viktoria.

Det är Tillväxtverket som fått regeringens uppdrag att bedöma och betala ut lön för korttidspermitteringar.

–Medlemmarna har sett att Transport fått igenom ob-kravet i ett av sina avtal inom flyget och ville att vi skulle försöka också, säger hon.

I början av april utökades möjligheten att permittera personal till 80 procent, det vill säga den enskilde kan arbeta enbart 20 procent. Det ska gälla från och med maj och tre månader framåt.

–Det kan bli aktuellt för oss, säger Viktoria Thelin.

Permitteringen på Midlanda gäller en månad i taget med början i april.

Hoppas att du tyckte artikeln var intressant. Följ Sekotidningens nyhetsbreför fler bra artiklar.