– Det är mindre kul att jobba fackligt just nu. Det är bara elände, säger Mikael Lindmark på Seko sjöfolk, som arbetar genom Internationella transportarbetarfacket (ITF) för att hitta lösningar för de drabbade sjömännen.

I Sverige har besättning utan Schengenpass inte fått gå i land med anledning av pandemin. Tusentals sjömän har därför tvingats stanna ombord när de anlöpt en svensk hamn.

Den psykosociala hälsan har fått sig en riktig käftsmäll, enligt Mikael Lindmark. Vanligtvis erbjuder sjömanklubbar i utvalda hamnar i Sverige transport till fastlandet, aktiviteter, möjlighet att ringa familj, anhöriga och vänner. Men dessa har under pandemin varit nedstängda.

Sjömän fast på fartyg

Även på svenskflaggade fartyg, som regelbundet går till och från svenska hamnar, drabbas sjömän. Enligt Mikael Lindmark rör det sig om 150-200 och framför allt utländska sjömän, merparten från Filippinerna. Dessa har varken kunnat mönstra av för att flyga hem till sina hemländer, eller kunnat gå i land på sin fritid.

”Det finns inga kollektivavtal i världen som tagit höjd för de här problemen kopplat till corona. Inte heller har myndigheter varit beredda, vilket gör att vi tvingats vara väldigt uppfinningsrika”, säger Mikael Lindmark.

I hemländerna har samtidigt de som skulle ha mönstrat på blivit lidande, eftersom de inte fått någon lön.

– Det här är ett globalt problem, säger Mikael Lindmark.

På vissa platser i världen har sjömän inte fått någon lön då kontrakt gått ut. I England och Spanien finns sådana fall.

Sjömän har begått självmord

Det finns besättningsmedlemmar som mer eller mindre tvingats förlänga sina kontrakt, trots att de enligt kollektivavtal ska mönstra av. Ett exempel är en person som jobbat ombord i mer än 14 månader.

Enligt Sjöbefälsföreningen har tio bekräftade fall av självmord förekommit bland besättningsmän. Anledningen tros vara att de inte fått mönstra av och åka hem till sina hemländer på grund av lokala corona-bestämmelser.

Mikael Lindmarks fackliga arbeta har förändrats under pandemin.

– Det finns inga kollektivavtal i världen som tagit höjd för de här problemen kopplat till corona. Inte heller har myndigheter varit beredda, vilket gör att vi tvingats vara väldigt uppfinningsrika. Vi har sagt att så länge sjömännen inte far illa på de svenskflaggade båtarna så får kontrakt förlängas. I normalfallet hade vi aldrig tillåtit det.