Uppdatering 18:40: Seko har ikväll tecknat ett avtal om korttidspermittering med Almega.

Sjöfarten är en av de hårdast drabbade branscherna av den kris som råder i spåren av coronaviruset. En av åtgärderna i regeringens krispaket är möjlighet till korttidspermitteringar så att de hårt drabbade företagen inte ska behöva säga upp sin personal utan istället låta dem gå ned i arbetstid. Staten går in med ekonomiskt stöd till företagen som permitterar sina anställda.

Seko Sjöfolk har den 17 mars tecknat ett centralt avtal om korttidspermitteringar med Sjöfartens arbetsgivareförbund, SARF. Det innebär att arbetsgivaren kan sänka arbetstiden för de anställda samtidigt som de anställa ändå kan få cirka 90 procent av sin lön.

För att det här ska gälla behöver de lokala parterna på rederierna teckna ett lokalt avtal om korttidspermitteringar. Den centrala överenskommelsen gäller från 16 mars.
– Än så länge har inget rederi hört av sig till oss för att teckna ett lokalt avtal. När det sker kommer vi som blixten att teckna det, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko Sjöfolk.

Lokalt korttidsavtal

På sjöfartens området har Seko och arbetsgivarna i SARF i ett centralt avtal kommit överens om hur lokala avtal om korttidspermittering ska se ut.

Avtalen måste innehålla bestämmelser om vilka arbetstagare om omfattas, under vilken tidsperiod, hur mycket arbetstiden ska minskas, hur schemat ska se ut och att tiden är semestergrundande. Det ska också framgå hur korttidsarbetet ska avvecklas eller förändras.

Hur det aktuella läget är för rederierna skiljer sig åt beroende på vad de har för typ av trafik. De om enbart kör med trailers och lastbilar har kommit lindrigast undan, berättar Kenny Reinhold. Till exempel Finnlines och TT-line kör enligt ordinarie turlista.

– Hårdast drabbade är de som enbart har passagerartrafik. Tufft har även de som kör både med last och passagerare. Många medlemmar är väldigt oroliga för vad som ska hända, säger han.

Stödpengar från staten


Vid sidan av sjöfarten är det framförallt flyget, som är en del av bransch kommunikation, samt spårtrafiken som berörs av varsel och permitteringar.

Anställda som sysslar med incheckning, lossning och lastning på flygplatserna har väldigt lite att göra just nu, eftersom flyget står på marken. Därför har Seko idag kommit överens med Almega om ett centralt permitteringsavtal som är tänkt att omfatta företag som Menzies och Aviator.

Så vitt Seko vet hamnar inget ur regeringens stödpaket till flyget hos bagage- och incheckningsföretagen. De miljarder som SAS får går till SAS egen verksamhet. SAS har permitterat 90 procent av sina anställda. Därför är det särskilt viktigt att hitta en lösning för de anställda på bland annat Menzies.

Risken för permitteringar finns även inom delar av spårbranschen, exempelvis på Arlanda express. Seko förhandlar därför med Almega för att få ett avtal om korttidspermittering i spårtrafiken.

Energiarbetsgivarna i EFA har lyft frågan om att teckna avtal med Seko, men det finns inget som talar för att branschen än så länge behöver varsla eller permittera.

Sjöfarten hårt drabbad

Så här ser det ut just nu på några företag

Stena Line: Så som Sekotidningen tidigare rapporterat är halva personalstyrkan, med 600 från Seko, varslad om uppsägning. Beskedet kom för två dagar sedan och utan förhandling med Seko Sjöfolk.


Silja Line: Igår, tisdag, kom meddelandet att Tallink Silja ställer in persontrafiken på linjen Stockholm-Helsingfors efter att Finland beslutat att stänga sina gränser. Förhandlingar pågår med de fackliga organisationerna om vad detta får för konsekvenser för de anställda. Seko har cirka 600 medlemmar på Tallink Silja på fartygen Symphony och Galaxy.

Viking Line: Ett av rederiets fartyg, kryssningsfartyget Cinderella, går under svensk flagg. Turerna är inställda till mitten av april. Förhandlingar mellan rederiet och Seko pågår.


Rederi Eckerö: Turerna för rederiets två svenskflaggade kryssningsfartyg med totalt 350 medlemmar är inställda. Förhandlingar mellan rederiet och Seko pågår även här.

Öresundstågen.

Öresundtåg: Efter att Danmark stängde sin gräns den 14 mars har Skånetrafiken minskat antalet turer till Danmark. Men, det finns inget behov att se över personalstyrkan på Öresundståg som körs av Transdev.

– Situationen kan förändras så jag kan inte heller lämna några garantier för hur det ser ut i framtiden, säger Anders Ekman, chef för affär Öresund.
– Det handlar mycket om hur huvudmannen Skånetrafiken resonerar. Jag förväntar mig att någon form av resonemang kommer att komma. Än så länge har jag inte sett en uttalande oro bland de anställda, säger Lars Holmqvist, ordförande för Sekoklubben på företaget.

Den danska gränsen ska, enligt beslutet, hållas stängd i en månad.

Pågatåg.

Pågatågen: Det som framförallt märks är att sjukfrånvaron bland personalen på Pågatåget har ökat. Det berättar Ola Brunnström, som sitter i styrelsen för Seko.
– Det är lite ansträngande när många är sjuka men det har än så länge inte lett till några inställda tåg. Vi har inte heller fått några signaler från huvudmannen Skånetrafiken om behovet att minska antalet turer, säger han.

SJ: SJ ställer in flera av avgångar sedan igår, den 17 mars. Det kommer att märkas på nästan samtliga linjer. Den glesare trafiken kommer att gälla månaden ut, men kan komma att fortsätta länge.

Orsaken är, enligt SJ, den höga sjukfrånvaron bland personalen som efter rekommendationer av myndigheter stannat hemma vid förkylningssymptom.

Stephan Ray på SJ:s pressavdelning meddelar att SJ är i ett på många sätt ansträngt läge just nu. ”Vi ser över alla möjliga tänkbara scenarios. Vi har våra fackliga kollegor från Seko och andra förbund med i dessa diskussioner. Inga beslut är just nu fattade.”

Pendeltågen

MTR pendel och MTR tunnelbana: MTR har för närvarande inga planer på vare sig varsel eller permitteringar, skriver Maria Hansson, pressansvarig på MTR Nordic, i ett mejl till Sekotidningen.

Menzies: Menzies, som bland annat sköter bagage på Arlanda, har kallat Seko till förhandlingar om personalneddragningar i dag onsdag.

Kommunala flygplatser: Även de som arbetar på kommunala flygplatser, som Örnsköldsvik och Sundsvall, drabbas av flygstoppet. Där är det förhandlingar med Seko nästa vecka.

Det är oklart om statens nya regler om stöd vid korttidspermitteringar omfattar kommunala bolag, därför vet inte Seko ännu hur det blir för medlemmarna i Örnsköldsvik eller Sundsvall om de skulle varslas eller permitteras.

Eltel: Eltel är ett företag inom telekombranschen som gick dåligt redan före coronakrisen. Risken är överhängande för permitteringar, enligt Seko.