Sedan beslutet togs i juni att ta bort tågvärdarna från pendeltågen har allt fler kritiska röster hörts. Bland annat från politiker, tågvärdar och lokförare på MTR, men även anställda vid andra tågoperatörer i landet.

– Jag är orolig för att det här ger idéer till andra operatörer att plocka bort oss tågvärdar. Att man ser att man kan göra stora besparingar på det här sättet, säger Joakim Roos, tågvärd på Krösatåg.

– När jag pratar med resenärer om vad som händer i Stockholm, så är många oroliga. Kameror hjälper inte mig när jag har problem, säger de. Den kanske hjälper en vid en misshandel som bevismaterial, men inte om jag ramlar och slår mig ombord ett tåg.

”Medför trafikstörningar”

För lokförarnas del innebär Trafiknämndens beslut att de blir helt ensamma ombord. Dessutom att de får ta över en del av tågvärdarnas arbetsuppgifter.

Den största farhågan, enligt Seko Pendelklubben, är att säkerheten, tryggheten och tågens punktlighet försämras.

– Förändringen kommer medföra trafikstörningar. Det kommer vara svårt för lokföraren att hantera vardagliga händelser. Då pratar vi om normaldrift, inte om olyckor när tågvärdarna är ännu viktigare att ha ombord, säger Rainer Andersson.

Nya arbetsuppgifter som lokförare kan få är att informera resenärer om allt ifrån att tåget inte åker på grund av en stoppsignal, eller att en hiss på en station är trasig.

Seko Pendelklubben genomförde en protest utanför SL:s huvudkontor, samma dag som Trafiknämnden höll ett möte.

Flera lokförare säger till Sekotidningen att arbetet riskerar att bli ännu svårare vid olyckor.
Vid dessa tillfällen är det tågvärden som har hand om resenärer och evakueringen, medan lokföraren får sköta samtal med räddningstjänsten, polis, arbetsgivaren, trafikledningen. Dessutom befinner sig kanske lokföraren i chock och behöver krisstöd.

Socialdemokraterna kräver bättre underlag

Även Socialdemokraterna i nämnden vill att beslutet skrotas. Därför kräver de i en skrivelse att en risk- och säkerhetsanalys bör göras innan något mer görs i frågan om tågvärdarnas framtid på pendeltågen.

– Det viktiga för oss är att pressa på i frågan. Och att man faktiskt fullgör det som borde vara varje nämnds skyldighet. Nämligen att få fullständiga beslutshandlingar som är värda namnet. Man kan inte riskera vare sig personalkategoriers arbetssituation eller för den delen resenärernas säkerhet genom att fatta beslut utan att veta vilka konsekvenser det medför, säger oppositionsregionråd Jens Sjöström (S).

Trafiknämndens ordförande, Kristoffer Tamsons (M), har två nämndemöten på sig att svara på skrivelsen.

Demonstration vid SL:s huvudkontor.

Detta har hänt: Kameror ska ersätta tågvärdar

I juni lade styrande i region Stockholm fram ett tjänsteutlåtande om att all ombordpersonal på Stockholms pendeltåg ska ersättas med kameror. Syftet är att modernisera pendeltågsverksamheten, samt göra miljoner i besparingar.

Förslaget behandlades i Trafiknämnden den 15 juni. En majoritet röstade för, S, SD och V ville ha en återremiss.

Cirka 400 tågvärdar berörs av förändringarna, som ska vara genomförda om två år.

Arbetsgivaren MTR har lovat att ingen tågvärd ska sägas upp. Anställda kommer att erbjudas omplacering till någon av MTR:s andra verksamheter, såsom tunnelbanan i Stockholm, MTR X, Mälartåg och MTR Tech.