Enligt ett tjänsteutlåtande ska ombordpersonal på Stockholms pendeltåg ersättas med kameror. Förslaget ska behandlas i Trafiknämnden i region Stockholm den 15 juni.

Planen är att SL ska kompensera MTR för att ha kvar de 400 anställda. De kommer att erbjudas omplacering till någon av MTR:s andra verksamheter, såsom tunnelbanan i Stockholm, MTR X, Mälartåg och MTR Tech. 

– Det ska inte leda till att folk får sparken, säger Thomas Gorin Weijmar, ombudsman på Seko.

Maskiner och övervakning

Han anser ändå att förslaget är en ren katastrof. 

– Det här går i helt motsatt riktning mot vad förbundet vill att järnvägen bör gå. Vi vill se en mer attraktiv och tryggare järnväg där människor jobbar. Inte bara maskiner och övervakning.

Enligt uppgift till pendelklubben ska förändringarna vara genomförda om två år. MTR ska ha uppgett att det ska skapas nya yrkesroller. Hur de ser ut är dock oklart i dagsläget. 

Företrädare för pendelklubben menar att MTR genom att ta bort tågvärdarna slår sönder det starka fack som byggts upp för många olika yrkesgrupper under 15 år. 

Lokförare mer utsatta

Seko ska nu analysera vilka konsekvenser förslaget kan få. 

– Vi kommer prata med klubbarna och ha olika typer av möten för att fundera på vad vi avser att göra, säger Thomas Gorin Weijmar. 

Att ha kameror istället för ombordpersonal slår hårt mot lokförarna, enligt Seko.

– De blir ensamma på persontåg med uppåt 1 200 resenärer. Till skillnad från tunnelbanan där man har kort mellan varje station, så kör de här på regional järnväg, oftast långt ifrån bilväg och liknande. Normalt har man ett stöd av varandra om något skulle hända. Så blir det inte nu. Folk får en mer utsatt situation än de haft tidigare. 

I tjänsteutlåtandet står det att den tekniska lösningen med kameror ska skapa en effektivare drift av pendeltågsverksamheten, utan att göra avkall på säkerheten.