Domen, som gav Pågatågs anställda rätt till kisspaus efter 2,5 timme, överklagades i oktober i fjol av arbetsgivaren Arriva.

För en dryg månad sedan fick frågan prövningstillstånd hos kammarrätten i Göteborg.

– Vi är nöjda. Vi tycker de skäl vi angett i vårt överklagande gäller, säger Arrivas kommunikationschef Christer Ekelund.

Vi visste att processen skulle ta lång tid. Men det börjar bli nästintill löjligt, det tar väldigt lång tid i varje instans

Huvudskyddsombudet Ola Brunnström.

Om Arriva förlorar kan operatören vända sig till Högsta förvaltningsdomstolen.

Arriva: Negativ påverkan på järnvägsnätet

Om Arriva förlorar även där kan domen om maxgräns på 2,5 timme mellan toalettbesök bli praxis, alltså vara tvingande för andra tågbolag att införa om skyddsombud väljer att ställa liknande krav på sina arbetsplatser.

– Att sätta det som en generell regel innebär en negativ påverkan på schemaläggningen, tidtabellen och hela järnvägsnätet. Vi kan inte stanna tåg efter 2,5 timme, då det måste ske vid de ställen där det finns toaletter och man kan ta rast, säger Christer Ekelund.

Det var hösten 2018 som skyddsombud på Pågatåg vände sig till Arbetsmiljöverket för hjälp, då det i vissa fall gått fem timmar mellan toalettbesök.

Arbetsmiljöverkets krav: 2,5 timme

Arbetsmiljöverket riktade därefter krav om att det inte fick gå mer än 2,5 timme mellan toalettbesök. Och att pausen ska vara minst tio minuter.

Men Arriva valde att ta strid och frågan hamnade i förvaltningsrätten, som beslutade i oktober i fjol att Arbetsmiljöverkets beslut om toalettbesök ska gälla och införas senast 31 juli 2021.

Arriva menar att det redan i dag finns möjligheter för tåganställda att gå på toaletten under arbetstid. Och att en paus sker redan inom 2,5 timme på 80 procent av arbetspassen.

Sedan 2019 finns även en maxgräns på 3,5 timme mellan toalettbesök för all åkande personal. Dessutom finns kundtoaletter ombord tågen som kan användas vid behov – och som även är tillgängliga för tågförare.