Hösten 2018 vände sig skyddsombuden till Arbetsmiljöverket eftersom de inte kommit överens med Arriva om pauser för toalettbesök. De ansåg det orimligt att de kunde gå upp till fem timmar mellan toalettbesöken. Arbetsmiljöverket gick på skyddsombudens linje och ställde krav på Arriva, som kör Pågatågen.

Arriva överklagade och frågan hamnade hos Förvaltningsrätten som nu slagit fast att skyddsombuden hade rätt och att Arbetsmiljöverkets krav ligger fast.

Risk för smitta och nersmutsning

Enligt domen ska lokförare och tågvärdar få en ”tillräckligt” lång paus efter högst 2,5 timmar för att kunna gå på personaltoalett. Det duger inte med kundtoaletterna på tågen anser Förvaltningsrätten och pekar på ”risken för smitta och kraftig nedsmutsning”.

I sin överklagan hade Arriva fört fram att det var möjligt för personalen att använda kundtoaletten på tåget. Företaget ansåg också att kostnaden för en paus på 2,5 timmar var större än nyttan och de pekade på svårigheter med schemaläggning.

Det var inga argument som förvaltningsrätten föll för och i en kommentar säger chefsrådmannen Ulrika Geijer:

– Beslutet innebär en tydlig förbättring av arbetsmiljön. Pågatågen är en relativt omfattande verksamhet med många anställda. Den mindre ökning av personalen som bolaget anser blir en följd av beslutet, är därför helt rimlig.

Kraven från Arbetsmiljöverket är inte tvingande för andra tågbolag, men om andra skyddsombud väljer att ställa liknande krav på sina arbetsplatser kan det bli en praxis.

Arriva ska ha genomfört förändringarna senast den 31 juli 2021.