– Det är upprörande att Arriva kämpar med näbbar och klor mot att personalen ska få ha ordentliga kisspauser, säger Ola Brunnström, huvudskyddsombud på Pågatåg.

Arriva menar att det redan i dag finns möjligheter för Pågatågs personal att gå på toaletten under arbetstid. Därför väljer företaget att överklaga Förvaltningsrättens dom.

Sedan 2019 finns en maxgräns på 3,5 timmar mellan toalettbesök för all åkande personal, framför Arriva. Dessutom finns kundtoaletter ombord tågen som kan användas vid behov – som även är tillgängliga för tågförare.

”Service försämras”

Arriva målar upp ett framtida scenario där maxgränsen om 2,5 införs på all tågtrafik i Sverige och att trafikutbud och service försämras, kostnader ökar vilket trissar upp biljettpriser.

”Och detta i ett läge då samhället långsiktigt vill att fler åker kollektivt”, säger Haris Habul, som är direktör för division Tåg Arriva Sverige, i ett pressmeddelande.

”Det är upprörande att Arriva kämpar med näbbar och klor mot att personalen ska få ha ordentliga kisspauser”, säger Ola Brunnström, skyddsombud på Pågatågen.

Även Pågatågs egen personal skulle drabbas, enligt Arriva, som hävdar att flertalet medarbetare föredrar sammanhängande arbetspass utan avlösningar.

”En paus kan alltså komma tidigt i ett arbetspass, mitt i eller i slutet av ett arbetspass. Det kommer att bli fler avlösningar och väntan på nästa tåg, något som vi också vet upplevs som utsatt och otryggt för våra medarbetare”, säger Haris Habul.

Det var hösten 2018 som skyddsombud på Pågatåg vände sig till Arbetsmiljöverket för hjälp, då det i vissa fall gått fem timmar mellan toalettbesök.

Arbetsmiljöverket riktade därefter krav om att det inte fick gå mer än 2,5 timmar mellan toalettbesök. Och att pausen ska vara tillräckligt lång, det vill säga minst tio minuter.

Förvaltningsrätten: Arbetsmiljön förbättras

Men Arriva valde att ta strid och frågan hamnade i Förvaltningsrätten i Malmö, som beslutade i oktober i år att Arbetsmiljöverkets beslut om toalettbesök ska gälla och införas senast 31 juli 2021.

Chefsrådmannen Ulrika Geijer vid Förvaltningsrätten anser att beslutet innebär en förbättring av arbetsmiljön.

Kravet kan bli praxis och alltså bli tvingande för andra tågbolag om skyddsombud väljer att ställa liknande krav på sina arbetsplatser.

Arriva har begärt prövningstillstånd hos Kammarrätten. Men än så länge är det oklart om rätten tar upp ärendet.