Det blev en ökning i ersättningar med 36 procent, jämfört med året innan, som LO:s och TCO:s juridiska byrå LO-TCO rättskydd drog in i rättsprocesser.

Det skriver tidningen Arbetet, som gått igenom Rättsskyddets årsstatistik över 2019.

Totalt rör det sig om 189 miljoner kronor.

För Sekos del handlar det om en ökning på över 12,6 miljoner, totalen landade på 32,6, jämfört med förra årets 20 miljoner.

Ändå är beloppet för samtliga fackförbund betydligt lägre jämfört med början av 2010-talet. Då låg totalen på 300 miljoner kronor.

”Stadig ström”

Enligt Dan Holke, chefjurist på LO-TCO Rättskydd, beror det på att Försäkringskassans prövningar av livräntor minskat – det är sådana ärenden som drar in stora summor.

– Då blir det också färre ärenden till oss. Förut prövade Försäkringskassan ofta den frågan i samband med att man fick sjukersättning. Nu får nästan ingen sjukersättning så det finns ingen naturlig prövningstidpunkt, säger han till Arbetet.

Även om IF Metall drev in det största beloppet, så är det Kommunal som haft flest rättsprocesser.

Seko avslutade 60 ärenden under 2019. De vanligaste arbetsrättsfall handlar om brott mot kollektivavtal, LAS-ärenden, och löneindrivning efter företag gått i konkurs.

– Vi har en stadig ström av sådana ärenden, säger Carina Lindberg, förbundsjurist på Seko.

En arbetsrättslig tvist om rätten till ob-ersättning på Öresundståg drog in 12 miljoner. Ärendet rörde många medlemmar. Seko vann tvisten i Arbetsdomstolen 2018, men pengarna kom inte in förrän 2019.

”Jag vill tro att vi haft bra underlag och varit väl förberedda när vi drivit vidare dessa ärenden. Det känns som att det arbete vi lägger ner har gett resultat”, säger Carina Lindberg, förbundsjurist på Seko.

Försäkringsärenden står också för en stor del av de 32,6 miljonerna.

– Livränteärendena genererar mycket pengar eftersom beloppen räknas ut från bakåt i tiden och fram till pensionering.

”Glädjande”

Carina Lindberg är nöjd med antalet rättsfall som Seko lyckats med.

– Jag känner en viss stolthet när jag tittar på de här siffrorna. Jag vill tro att vi haft bra underlag och varit väl förberedda när vi drivit vidare dessa ärenden. Det känns som att det arbete vi lägger ner har gett resultat. Det är glädjande.

Beloppen som Seko fått in via Rättskyddet har varierat de senaste åren. 2018 fick medlemmarna 20 miljoner, 2017 12 miljoner. Året innan låg det på drygt två miljoner medan det 2014 landade på 33 miljoner.