Varför Seko tillhörde vinnarna förra året är svårt att svara på, enligt Carina Lindberg, förbundsjurist.

–Det är både försäkringsärenden och arbetsrättsärenden. Vi får ingen mer detaljerad redovisning än så, säger hon.

Så går det bra på jobbet efter sjukskrivningen

Hälsa

LO-TCO Rättsskydds chefsjurist Dan Holke har dock tittat närmare på Seko siffror och säger att det är 5-6 medlemmar som fått ut miljonbelopp i försäkringsersättningar, det rör sig om mellan 1,5 – 5 miljoner per medlem.

–Är nog en slump att vi råkat avsluta så många ärenden för Seko med höga belopp under 2018 men det är inte ovanligt med miljonersättningar när det gäller arbetsskador och trafikskador, säger han.

Lägsta på tio år

Om det gick bra för Seko så var ersättningen till samtliga LO, TCO och Saco-förbunds medlemmar den lägsta på tio år, 139 miljoner. Av dessa gick 105 miljoner till LO-förbunden.

Det visar en genomgång som tidningen Arbetet gjort. Förklaringen till det är att antalet ärenden som gäller livränta minskat rejält de senaste åren, enligt Rättsskyddets chefsjurist Dan Holke.

Just livränta kan ge stora belopp till den enskilde, säger han.

–Där kan det handla om miljonbelopp i ersättning i ett enda fall och antalet godkända arbetsskador har sjunkit dramatiskt de senaste åren, säger Dan Holke till Arbetet.

Han tycker att fler bör söka livränta.

–Det är tyvärr många som borde ansöka om livränta som inte gör det i dag. Det kan innebära att de förlorar väldigt mycket pengar.

Varierande belopp

För Sekos del har beloppen varierat stort de senaste åren. 2017 fick medlemmarna 12 miljoner genom Rättsskyddet, året innan var det så lågt som drygt 2 miljoner, medan det 2014 var 33 miljoner. De senaste åren har Seko haft mellan 40 och 60 nyanmälda ärenden. Och ungefär lika många avslutade.

Utöver ersättning som Rättsskyddet får ut driver även Sekos försäkringsombudsmän egna ärenden. Det är ännu oklart hur mycket pengar det handlade om 2018, men 2017 fick medlemmar tillbaka 12 miljoner kronor.