-Vi har ett domslut att förhålla oss till och det kommer vi att följa. Vi är ense med Seko om att titta på materialet gemensamt och professionellt, säger Anders Ekman, affärschef på Transdev Öresundståg.

AD: Tågvärdar har rätt till ob-ersättning

Nyhet

Hur mycket pengar det rör sig om är omöjligt att säga i dagsläget.

Från och med 1 september är all arbetstid ob-grundande, med undantag för en timmes obetald rast och tiden mellan 22 och 06 vid övernattning.

Det viktiga är arbetstid

Under tjänstefritt uppehåll är såväl lokförare som tågvärdar i arbete och ska vara anträffbara för eventuell tjänstgöring som ryms inom arbetstidsreglerna enligt kollektivavtalet, skriver Sekos klubb på Öresundståg i ett meddelande till medlemmarna. Arbetsdomstolen slår i sin dom fast att det inte spelar någon roll om personalen faktiskt stått till arbetsgivarens förfogande eller inte, det viktiga är att det är arbetstid.

Seko tar strid mot Arrivas lönesänkning

Nyhet

De två tågvärdar vars ob-ersättningen prövades i AD fick, förutom retroaktiv ob-ersättning, 10 000 kronor i skadestånd. Seko kommer att kräva ett skadestånd till alla drabbade, enligt Lars Holmqvist, Sekos klubbordförande på Öresundståg.

Återkommer till skadeståndsfrågan

Frågan om skadestånd har Transdev inte tagit ställning till.

-Vi har inte hunnit läsa hela domen med alla bilagor. Vi återkommer till den frågan i förhandlingar med Seko, säger Anders Ekman.

Sekotidningen återkommer till huruvida domen påverkar ob-ersättningen på andra tågföretag. Det kan finnas fler som har rätt till retroaktiv ob-ersättning, beroende på hur de lokala avtalet tolkats och tillämpats.