Beslutet har upprört bostadsrättsföreningen.

– Spontant tycker jag att Postnord beter sig för jäkligt. De har enligt min mening inte rätt att göra så här, säger ordförande Tarja Raita till Mitt i Stockholm.

Föreningen har fram till den 18 februari på sig att vidta åtgärder, exempelvis sätta upp fastighetsboxar. Annars tvingas boende att hämta ut sin post från Postnords företagscenter.

Ohälsa för brevbärare

Det är riktlinjer från Post- och Telestyrelsen, PTS, som Postnord följer – brevinkast måste placeras inom 60-125 centimeter från golvet. Därför genomförs kontroller av bland annat brevinkast regelbundet i hela landet för att fånga upp brister som kan orsaka ohälsa för brevbärare.

– Vi informerar alltid fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar om vilka åtgärder som måste vidtas. Vi skickade det första brevet till föreningen i mars förra året. I de flesta fallen kommer vi överens innan det blir ett utdelningsuppehåll. Men nu har det nästan gått ett år, säger Anette Lindholm, produktionschef på Södermalm.

”Råttfällor”

Enligt en brevbärare, som Sekotidningen varit i kontakt med, kan det vara ”rena cirkusbedriften” att dela ut brev på grund av brevinkastens placering – som även kan vara ”rena råttfällor”.

Frågan om fastighetsboxar har stött och blötts under många år. I en utredning från 2005 ville PTS att fastighetsboxar skulle sättas upp i entrén i alla flerfamiljshus i Sverige – senast 1 januari 2011.

Men förslaget skrotades. Bland annat på grund av protester från fastighetsägare. Regeringen gav också PTS i uppdrag att klargöra om kravet om fastighetsboxar verkligen var förenligt med den lagstadgade utdelningsplikten – vilket det var. Men trots det beslöt regeringen att fastighetsboxar skulle var frivilligt.