– Regeringen anser att de allmänna råden inte är förenliga med vad som följer av postregleringen om hur den samhällsomfattande posttjänsten ska tillhandahållas. Det är många berörda som undrar vad som gäller och det behövs därför ett klargörande, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.
Frågan om fastighetsboxar har länge varit en het potatis. I de allmänna råd för utdelning av post som Post- och Telestyrelsen, PTS, fastställde år 2005 framgår att alla som bor i flerfamiljshus senast den 1 januari 2011 ska få sin post utdelad i så kallade fastighetsboxar i entrén.
Mot det beslutet protesterade fastighetsägarna högt. Främst handlar protesterna om att postoperatörerna inte tar kostnaderna för att installera fastighetsboxar.
I maj i år gav regeringen PTS i uppdrag att klargöra hur myndighetens krav om fastighetsboxar stämmer överens med den lagstadgade utdelningsplikten.
En månad senare konstaterade PTS att det inte fanns anledning att ompröva de allmänna råden. Visserligen finns det inte någon formell skyldighet för fastighetsägare att installera fastighetsboxar – men Posten och övriga postoperatörer har från den 1 januari 2011 rätt att låta bli att dela ut post vid bostaden om fastighetsbox saknas.
”Att införa fastighetsboxar som standard i Sverige kan inte stå i strid med EU:s postdirektiv eftersom det är standard i alla EU-länder utom Sverige och Finland.”, skrev PTS i sitt svar till regeringen.
Det var tydligen fel svar. För i dag gör regeringen en helt annan tolkning av målet för den samhällsomfattande posttjänsten.
– Installation av fastighetsboxar ska i framtiden precis som idag ske på frivilliga grunder, säger Åsa Torstensson.