Den 8 mars är en speciell dag för mig. Den dagen fyller jag år. Men det mest speciella är att vi även firar den Internationella Kvinnodagen.

Den är mer värd att fira.

Jag har varit fackligt och politiskt aktiv under cirka 30 år, i fackförbundet Seko och i Socialdemokraterna.

Det jag slogs av under den senaste valrörelsen är frånvaron av kvinnors hjärtefrågor i arbetsliv och samhälle.

Män har fortfarande högre lön

Fortfarande skiljer sig kvinnors och mäns löner. I staten skiljer sig genomsnittslönen nästan 1 700 kronor till männens favör – trots att tjejer alltid har varit mycket duktigare i skolan.

Ja, så bra att det var länge sedan utlandsfödda tjejer passerade infödda svenska pojkar i betyg.

Den ekonomiska skillnaden fortgår hela livet. Inte minst syns den i pensionssystemet.

Det har gått så långt att kvinnor ofta inte har råd att skilja sig på grund av ojämna ekonomiska förhållanden.

Våld mot kvinnor

Aftonbladet har i en lång serie beskrivit hur kvinnor utsatts för våld i nära relationer. Tyvärr har alla i serien mist sitt liv efter år av terror i hemmet.

Senast en kvinna som utsattes för tortyrliknande sexövergrepp i hemmet under nio fasansfulla år.

Kvinnors oro för samhällsutvecklingen behöver uppmärksammas

Och nu senast var det en domstol som inte vet vad en snippa är.

Valet handlade om män

Men vad handlade valet om? Ett krig som startats av män. Ett gängkrig i Sverige som startats av män.

I samma familjer där killarna begår brott, sitter tjejerna flitigt hemma och läser läxor.

Ökade el- och bränslepriser som har orsakats av de män som startade kriget i Ukraina. En skattesänkning genomfördes, som mest riktar sig till högavlönade män.

Samtidigt har vi inte råd att ta tag i de frågor som rör kvinnors situation i arbetslivet och samhället.

Mer pengar till kvinnorna

I Riksgäldens sammanställning kan vi se att överskottet i Statens budget var 78 miljarder 2021 och hisnande 164 miljarder år 2022.

Min önskan i födelsedagspresent, och till alla kvinnor som firas den 8 mars, vore att använda detta enorma överskott till de frågor som kvinnor tycker är viktiga.

Förbättra kvinnors situation

Sjuk- och äldrevård, trygghet för kvinnor, fler socialsekreterare som kan jobba förebyggande, höjt försörjningsstöd, en pension och pensionsålder för lågavlönade kvinnor som är rimlig i förhållande till deras slitsamma arbetsliv.

Listan kan göras lång.

Skulle vi inte kunna enas om att kvinnor behöver uppmärksammas fler dagar än under den 8 mars varje år?

Kvinnors oro för samhällsutvecklingen behöver uppmärksammas varje dag året om, även i val. Det är ni värda!