Vad gör en banarbetare? 

Banarbetare bygger, underhåller och reparerar järnväg, tunnelbanor och spårväg. Arbetsuppgifter kan även vara att sköta besiktningar, röja snö eller sly invid räls. Eller att agera tågvarnare för att arbetet sker på ett säkert sätt när det går tåg på närliggande spår. Några av de största arbetsgivarna är Infranord, Strukton Rail, NRC Group, BDX Rail.

Vad tjänar en banarbetare?      

Mellan drygt 31  500–40  000 kronor i månaden. I vissa fall något mer, enligt Seko. En genomsnittlig månadslön ligger på drygt 35 200 kronor.  

   Vad ligger ingångslönen på?         

31  541 kronor i månaden för yrkesarbetare.

Hur sätts lönen?

Järnvägsföretagen har olika lönesystem. Men alla är garanterade ett årligt lönepåslag genom de kollektivavtal som finns, vilket innebär att ingen kan bli nollad i den årliga lönerevisionen.   

Strukton Rail har exempelvis lönetrappor. Lönen ökar stegvis baserat på hur länge du har arbetat.  

Infranord har löner utifrån befattning och specialistområde, det vill säga om du arbetar inom teknikgrenarna ban, el, signal eller tele. Lönerna skiljer sig också beroende på i vilken region i landet du jobbar. 

NRC Group har en lönemodell, som delvis innebär att om din lön släpar efter så ska en plan tas fram för att du kommer i kapp lönemässigt. 

Vad finns det för lönetillägg?             

Det finns en hel del. Beredskapsersättning, OB-, övertidsersättning, lagbastillägg, utryckningstillägg och utbildningstillägg, med flera. Tilläggen kan ligga på alltifrån drygt 50 kronor till över 300 kronor per timme.  

Tjänar manliga banarbetare mer än kvinnliga? 

Det finns inga skillnader enligt Seko. 

När höjs lönen nästa gång?          

  Den 1 april 2024.