Vad gör man som maskinförare?

Maskinförare är ett samlingsnamn för den som kör olika typer av maskiner inom bygg- och anläggningsbranschen. Till exempel grävmaskiner – då kallas man grävmaskinist.

Hur mycket får man i lön som lärling?

Detta gäller för läraranställning som maskinförare:

Vad tjänar en erfaren maskinförare?

Det här får maskinförare i lön:

  • Grundlönen för yrkesarbetare med yrkesbevis från och med 1 juni 2023 är 31 384 kronor och för maskinförare med yrkesbevis 31 558 kronor.
  • Lönen får inte understiga detta, enligt kollektivavtalet som Seko tecknat med arbetsgivarorganisationerna.

Kan lönen för maskinförare bli högre?

  • Ja, det finns maskinförare som tjänar cirka 35 000 kronor i månaden i lön.
  • Lönen beror på ens kompetenser, exempelvis om man kan gräva och schakta.
  • Lönen varierar också beroende på vilka anläggningsmaskiner man kan köra: hjullastare, grävmaskin, väghyvel, bandschaktare.

Finns det någon skillnad på kvinnor och mäns löner?

Ingen skillnad, enligt fackförbundet Seko.

Får man någon extra ersättning som maskinförare?

  • Detta ger extra ersättning för maskinförare eller grävmaskinister: Skiftarbete, arbete i bergrum, beredskapstjänst, obekväm arbetstid, övertid.
  • Summan ges per timme och storleken beror på hur mycket man har i månadslön.
  • Anställda maskinförare får ingen schemaändringstillägg om arbetstiden ändras.
  • Läs mer om tilläggen här.

När höjs lönen för maskinförare/grävmaskinister? 

Varje år i den årliga lönerevisionen. Nästa gång blir 2024.