Vad är en maskinförare?

Maskinförare är ett samlingsnamn för den som kör olika typer av maskiner inom bygg- och anläggningsbranschen. Till exempel grävmaskiner.

Vad tjänar en lärling?

Medan man lär sig maskinföraryrket och är lärling ligger lönen mellan 21 969 och 28 246 kronor i månaden beroende på hur många månader man arbetat. 

Vad tjänar en erfaren maskinförare?

Grundlönen för yrkesarbetare med yrkesbevis från och med 1 juni 2023 är 31 384 kronor och för maskinförare med yrkesbevis 31 558 kronor. Lönen får inte understiga detta, enligt kollektivavtalet som Seko tecknat med arbetsgivarorganisationerna.

Kan lönen bli högre än så?

Ja, det finns maskinförare som tjänar cirka 35 000 kronor i månaden i lön. Lönen beror på ens kompetenser, exempelvis om man kan gräva och schakta, vilka anläggningsmaskiner man kan köra: hjullastare, grävmaskin, väghyvel, bandschaktare.

Finns det någon skillnad på kvinnor och mäns löner?

Ingen skillnad, enligt fackförbundet Seko.

Får man någon extra ersättning som maskinförare?

Det finns ersättning för skiftarbete, arbete i bergrum, beredskapstjänst, obekväm arbetstid, övertid. Summan ges per timme och storleken beror på hur mycket man har i månadslön. Anställda maskinförare får ingen schemaändringstillägg om arbetstiden ändras.

Läs mer om tilläggen här.

När höjs lönen? 

Varje år i den årliga lönerevisionen. Nästa gång blir 2024.