1 211 kronor mer i månaden från och med 1 maj i år.

Så mycket höjs lägsta grundlönen med för de som arbetar under järnvägsinfrastruktur-avtalet mellan Seko och Almega Tjänsteföretagen.

Det innebär att lägsta grundlönen blir 30 746 kronor per månad.

Det handlar om banarbetare som bantekniker, eltekniker och signal- och teletekniker. De allra flesta jobbar på Infranord, som bygger och underhåller järnväg.

Höjt traktamente

2024 höjs lägsta grundlönen med 953,12 kronor per månad. Då blir den nya lägsta grundlönen 31 699 kronor i månaden.

Alla är inte garanterade den lägsta grundlönen eftersom den baseras på utbildning och erfarenhet.

Det nya avtalet ger även garanterade ökningar av traktamentet i linje med Skatteverkets höjningar. Det har tidigare inte varit självklart.

– Det är samma med reseersättningarna. De ska nu också följa Skatteverkets rekommendationer, säger Sandra Lindström, som är ombudsman på Seko.

Ansiktsbild på Sandra Lindström central ombudsman på Seko.
Sandra Lindström, ombudsman på Seko.

Timlön ska utredas

I övrigt blir det inga större ändringar i kollektivavtalet. Arbetsgivarsidan ville gärna göra det möjligt att betala ut timlön i stället för månadslön, vilket Seko var emot.

Nu har parterna kommit överens om att diskutera det i en arbetsgrupp.

– Vi landade i att frågan kanske inte är så stor bland medlemsgruppen. Men vi sa att vi kan sätta oss i en arbetsgrupp och se hur det skulle slå om det infördes, säger Sandra Lindström.

Almega: Ingen knäckfråga

Pierre Sandberg, förbundsdirektör på Almega Tågföretagen och ansvarig för avtalets förhandling, har tidigare sagt att timlön vore bra för personer som jobbar extra inom järnvägsinfrastruktur.

– Vi menar att våra argument om timlön är relevanta och objektiva, men för oss var det inte en ”make or break”-fråga. Om det ska diskuteras i en arbetsgrupp gör vi gärna det, säger han.

Han är nöjd över avtalets utgång.

– Jag tycker att det är bra att vi löste det i en balanserad och lösningsorienterad diskussion, säger Pierre Sandberg.

Pierre Sandberg i grå kostym och ljus skorta, framför stadsmiljö i oskärpa.
Pierre Sandberg, förbundsdirektör för Almega Tågföretagen.

Järnvägsinfrastruktur-avtalet 2023–2025

Det nya järnvägsinfrastruktur-avtalet gäller under perioden den 1 maj 2023 till 30 april 2025.

Omkring 1 500 Sekomedlemmar omfattas av kollektivavtalet. De allra flesta jobbar på Infranord, som bygger och underhåller järnväg. Övriga företag är mindre, exempelvis Järnvägskompaniet Stockholm och Strandbergs rallare. Inom yrkesområdet finns exempelvis ban-, el- signal- och teletekniker. Samtliga företag är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteföretagen. De som jobbar på stora företag som NRC och Strukton Rail tillhör i stället Väg- och banavtalet.

Avtalets värde är 7,4 procent, i linje med industrin. Det innebär att alla löneökningar och höjningar av ersättningar ryms inom denna procentsats.

Utöver de vanliga löneökningarna höjs avsättningen till flexpension med 0,2 procent.

Traktamentet höjs enligt Skatteverkets allmänna råd och rutiner.

Arbetsgrupper tillsätts för att exempelvis se över både timlön och arbetsmiljö.