Hela förra mandatperioden drev Socialdemokraterna förslaget om att staten ska sköta en del av järnvägsunderhållet. Så blev inte fallet, men partiet har fortfarande inte gett upp frågan.

– Det handlar om att öka den egna kompetensen kring vad vi beställer. Och att vi ser till så att vi har människor och maskiner i egen regi som snabbt kan komma ut och fixa saker när det behövs, säger Socialdemokraternas trafikpolitiska talesperson Gunilla Svantorp.

I dag upphandlas och läggs arbetet ut på olika järnvägsföretag enligt principen om en öppen konkurrensutsatt marknad.

S om SD: Har hakat upp sig

Enligt förslaget från förra rödgröna regeringen bör Trafikverket och det statliga bolaget Infranord till en början ta över tre kontrakt för underhåll av järnvägen. Det finns totalt 34 kontrakt.

Förslaget fick aldrig majoritet i riksdagen. Sverigedemokraterna, som hade ett liknande förslag, la ner sina röster, vilket socialdemokraternas Gunilla Svantorp ställer sig frågande till.

– Det är märkligt. Sverigedemokraterna säger hela tiden att underhållet måste tas upp i egen regi. Man har hakat upp sig på någon detalj i vårt förslag, säger hon.

Gunilla Svantorp (S), trafikpolitisk talesperson.
Gunilla Svantorp (S), trafikpolitisk talesperson..

Sverigedemokraternas Thomas Morell, vice ordförande i riksdagens trafikutskott, menar att partiet fått till en bättre lösning.

– Socialdemokraterna blev väldigt irriterade. Men vad de inte vet är att vi har förhandlat med regeringen, säger han.

”SD har ett avtal”

Thomas Morell menar att SD har ett avtal med regeringen kring framtiden för järnvägen och Trafikverket. Senast i februari ska partierna börja arbeta fram ett förslag.

– Det är inte så att det kommer finnas ett förslag. Men vi sätter spaden i jorden då.

Mer än så vill inte Thomas Morell säga.

Thomas Morell (SD), vice ordförande i riksdagens trafikutskott.
Thomas Morell (SD), vice ordförande i riksdagens trafikutskott.

SD:s tidigare förslag gick ut på att Trafikverket delas upp. En del ska fokusera på vägen, och den andra på järnvägen. De statliga bolagen Svevia och Infranord ska sammanflätas med dessa två verksamhetsdelar.

– Med sina kompetenser kan bolaget säkerställa att offerter blir riktiga, och att man får ut det som är tänkt för de pengar som ska investeras, säger Thomas Morell.

– Trafikverket har i dag alldeles för många konsulter. Man har inget grepp om hur anläggningen ser ut, vare sig på väg eller järnväg. Vi ser att det är ständiga driftstörningar i form av signalfel, växelfel, kontaktledningar som ramlar ner.

Sekotidningen har sökt en kommentar från infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD), men utan framgång.

Regeringens nya järnvägsutredning

Regeringen lanserade en ny järnvägsutredning i augusti i år. Trafikverket fick i uppdrag att undersöka hur myndigheten kan bli bättre och mer effektiv som beställare, samt hur förseningar i tågtrafiken kan minskas.

Seko kritiserade regeringen för att inte ha nämnt något om alternativet att staten kan ta tillbaka delar eller hela järnvägsunderhållet.

”Nu tillsätter regeringen i stället ytterligare en utredning för att lappa och laga en icke-fungerade marknad”, sa Sekos förbundsordförande Gabriella Lavecchia i ett uttalande.