Vad gör en beläggningsarbetare, ibland kallat asfaltsläggare?

En beläggningsarbetare jobbar med att anlägga, underhålla och reparera vägar. I jobbet ingår ofta att lägga asfalt och man kan även arbeta med själva tillverkningen av asfalt.

I folkmun kallas yrket ofta felaktigt för asfaltsläggare. Det är egentligen benämningen på en maskin som man använder för att lägga asfalt.

Hur mycket tjänar en beläggningsarbetare?

En beläggningsarbetare tjänar mellan 31 500–38 000 kronor i månaden. Det uppger Seko Väg och ban i maj 2023.

Lönen kan skilja sig en del mellan företag. Men den som har lägre lön har ofta inte samma krav på hur mycket man behöver jobba.

Det finns också många olika ersättningar beroende hur var du arbetar. För att veta vad som gäller på just ditt företag bör du kolla med Seko.

Hur sätts beläggningsarbetares lön?

Som beläggningsarbetare arbetar du intensivare med att lägga asfalt på sommarhalvåret och är ledig en längre tid på vintern.

Lönen är uträknad så att du får betalt hela året, även de månader du inte jobbar. Det kallas tillsvidareanställning vid säsongsbetonat arbete.

I ditt årsarbetstidsavtal framgår det hur många skift du måste jobba varje år, samt hur många plikttimmar du är skyldig att arbeta ihop under dessa skift. Om du arbetar mer än detta får du timlön.

Hur många månader per år måste jag jobba som beläggningsarbetare?

Det skiljer sig beroende på vädret. I norra Sverige kanske säsongen pågår mellan mitten av maj och fram till november, medan man i Skåne ofta kan lägga asfalt mellan mars och fram till julhelgerna.

Vissa asfaltsarbetare jobbar dessutom i olika delar av landet, efter hur vädersäsongen ser ut.

Kan jag ta ett annat jobb under de månader som jag är ledig?

Ibland kan du göra det. Det beror på vad som framgår i det lokala kollektivavtalet, kolla detta med chefen eller Sekos representant på jobbet. Tanken är dock att du ska vara ledig för att återhämta dig under dessa månader.

Tjänar manliga beläggningsarbetare mer än kvinnliga?

Nej. Det är ganska ovanligt med kvinnliga beläggningsarbetare, men de som finns tjänar lika mycket som männen, enligt Seko Väg och ban.

Får jag mer pengar om jag arbetar övertid?

Ja, du får övertidsersättning om du jobbar utanför din vanliga arbetstid. Ibland kan du ta ut kompensationsledighet i stället för övertidsersättning.

Du får också tillägg för obekväm arbetstid när du jobbar kvällar, nätter och helger.