I somras sprang en man in på Öresundståget mellan Malmö och Köpenhamn. 

”Ring Säpo och stoppa all tågtrafik över bron”, ska mannen ha skrikit till tågvärden, innan han sprang in och vrålade att han skulle spränga tåget. Mannen använde återkommande den arabiska frasen Allahu Akbar, ”gud är större”, och skrämde resenärerna. 

Janne Petersson är tågvärd och skyddsombud på Öresundståg och berättar att kollegan som var på tåget blev chockad och fick dödsångest. Men framför allt kände hon sig inte tränad i att ta hand om situationen. 

– Det som märktes så tydligt var att hon inte visste vad vi skulle göra. Hon ringde vakterna på Malmö central som kom dit. Men det är egentligen inte deras jobb. Vi har inte instruktioner om vem vi ska höra av oss till i en sådan här situation. 

I slutet av augusti hände samma sak på nytt, en person hotade återigen att spränga ett tåg i Lund. Några bomber har man inte hittat vid något av tillfällena.

Ökat skydd i kollektivtrafik

I måndags meddelade regeringen att Transportstyrelsen och Trafikverket ska utreda hur man kan vidta åtgärder för att stärka skyddet kring järnväg och kollektivtrafik. Myndigheterna ska gemensamt ta fram ett program för att stärka skyddet. Dels vill regeringen att det ska finnas ett nationellt program för att skydda trafiken, men också att man tar fram skyddsplaner på företagsnivå. 

– Stationerna är en mycket viktig del i uppdraget, att se hur man kan stärka skyddet på de noder där fjärrtåg och kollektivtrafik möts, sa infrastrukturminister Andreas Carlson på pressträffen.

Seko: Se över avregleringen

Seko Spårtrafiks ordförande Alexander Weinfors säger att det här inte är den första utredningen som tillsätts. Bolagens interna regelverk diskuteras ständigt, då bristen på branschgemensamma regler leder till säkerhetsbrister. Alexander Weinfors tycker att det är svårt att uttala sig om huruvida uppdraget från regeringen är en tillräcklig åtgärd.

Han menar att den avreglerade marknaden för kollektivtrafik och järnväg gör det knepigare att få ett samlat grepp om hur det ser ut. Vilka konkreta åtgärder man borde föreslå på grund av hotnivån har Seko Spårtrafik inte några åsikter om i dagsläget.

”Ta tillbaka tågvärdarna”

ST:s Pendelklubb har fört frågan om tågvärdarna i Stockholms tunnelbana på tal, då klubben menar att det skulle öka säkerheten.

Alexander Weinfors resonerar ungefär på samma sätt. Han menar att en erfaren tågvärd är mycket bättre än en övervakning via kamera på att bedöma när något är fel ombord.

– Seko har hela tiden påpekat att tågvärdar är ett bra sätt att förbättra säkerhet, inte bara vid terrorhot, säger Alexander Weinfors.

– Man har rationaliserat bort många människor ur spårtrafiken. Det är tråkigt att det ska behövas något sådant här för att se att personalen behövs.

Vädjar om utbildning

Janne Petersson säger att planerna för att motverka terror på hans arbetsplats, Öresundståg, i dag är föråldrade. Man har en bristande rutin för hittegods och tar inte hänsyn till att hotbilden i dag är hög. Rutinerna för att kommunicera i samband med misstänkta händelser och personer tycker han är otydliga eller fungerar dåligt.

– Konsekvensen är att stressen ökar väldigt för oss. Det är lite olustigt att gå till jobbet och åka tåg mellan Malmö och Köpenhamn. Jag har kollegor som inte längre vill ta hand om hittegods. Jag skulle vilja att alla fick en ordentlig och uppdaterad utbildning.