Nej, EU-valet spelar ingen roll. Det är en fars, en revy, perfekt ackompanjerat av allehanda buskisgäng som Folklistan.

Det EU-förespråkarna vill att vi ska lämna vår röst till, EU-parlamentet, är en instans med mycket liten makt.

Den verkliga makten ligger snarare hos EU-kommissionen och i andra delar av den byråkratiska EU-apparaten.

Hög lön för EU-parlamentariker

Själva parlamentets roll är att ge EU ett demokratiskt skimmer.

För detta krävs att budskapet hamras in från alla håll och kanter: “EU-valet spelar roll!”.

Det spelar roll för den som blir vald, en EU-parlamentariker tjänar 114 000 kronor i månaden. En ganska bekväm tillvaro långt från vanliga arbetare.

Avregleringar och arbetslöshet

“Det handlar om vilket EU vi vill ha”, skriver Gabriella Lavecchia i Sekotidningen nummer 2, 2024. Vi vet ju redan vilket EU vi får!

Vi får aggressiv kapitalism med avregleringar, arbetslöshet, fortsatt upphandlingsanarki och lagstadgad högerpolitik.

Solidaritet mellan arbetare

Lavecchia resonerar vidare: “Vem ska försvara den svenska kollektivavtalsmodellen i Bryssel om vi inte har företrädare som gör det?”

Svaret är enkelt, det ska arbetare här i Sverige göra i kamp mot kapitalets intressen. Liksom belgiska, portugisiska och polska arbetare ska kämpa för sina intressen.

För den internationella solidariteten, länders arbetare emellan, är det samarbete över nationsgränserna som behövs – inte EU:s överstatlighet.

Rösta om utträde ur EU

Det enda valet av vikt är när vi får folkomrösta om ett utträde, föregånget av en rejäl debatt om vad EU faktiskt är och vad ett medlemskap innebär.

Att Gabriella Lavecchia väljer att ta upp den förra avtalsrörelsen i sammanhanget är tämligen modigt. Där körde den centrala ledningen över sina medlemmars krav helt och hållet.

Pampar i Bryssel

Det ligger förvisso helt i linje med hur EU kör över medlemsländernas självbestämmande. Således har LO-ledningen en del gemensamt med byråkraterna i Bryssel.

Arbetarklassen tjänar på kamp mot pamparna, vare sig de sitter på höga poster i Bryssel eller i LO-borgen. Bojkotta EU-valet!