Måndagen den 7 augusti spårade ett SJ-tåg ur mellan Iggesund och Hudiksvall i Gävleborgs län. Höga regnflöden i samband med ovädret Hans hade spolat bort en del av banvallen.

En lokförare som passerade platsen larmade trafikledningen 20 minuter innan olyckan. I samtalet gjordes bedömningen att det gick att passera med sänkt hastighet till 40 kilometer i timmen.

Seko: Tågtrafiken borde ha stoppats

Facket är kritiskt till att tågtrafiken inte stoppades helt. Alexander Weinfors, lokförare och ordförande för branschorganisationen Seko Spårtrafik, anser att Trafikverket borde ha haft större kunskap om banvallens utsatta läge.

– Trafikverket verkar inte ha haft kunskap om att det här är en plats där det kan uppstå höga flöden som kan spola bort banvallen. En rapport därifrån borde leda till att en varningslampa går hos trafikledningen, säger Alexander Weinfors.

Alexander Weinfors, ordförande för Seko spårtrafik.

Han tycker att skador längre ned i banvallen är en alldeles för svår bedömning att göra för lokförare.

– Kunskap om hur olika flöden påverkar banvallen har inte vi som lokförare överhuvudtaget, säger Alexander Weinfors.

Seko: För dålig kunskap hos Trafikverket

Han poängterar att inte heller tågklareraren som tog emot larmsamtalet på Trafikverkets trafikledning ska ha någon skuld. Kritiken riktas i stället mot Trafikverket som myndighet.

Enligt Alexander Weinfors har flera statliga utredningar samt Riksrevisionen pekat på att Trafikverket inte har tillräckligt bra koll på statusen på deras anläggningar.

– Vet verkligen Trafikverket hur det ser ut på deras anläggningar och vad som händer om det kommer stora flöden?

Inga indikationer på ras

Alexander Weinfors tycker att det är mycket bra att Statens Haverikommission nu ska utreda olyckan.

Även Anna Lihr, kommunikationsdirektör på Trafikverket, välkomnar Haverikommissionens utredning. Enligt henne tydde ingenting på att banvallen vid olycksplatsen skulle vara särskilt utsatt.

–  Utifrån den information jag har fått är det här ingen plats där det har varit skred tidigare. Det har inte heller varit händelser eller rörelser där tidigare, säger hon.

Hon poängterar att man agerade efter lokförarens larm.

– När vi fick indikatorer från det tidigare tåget som passerade om att det fanns rörelse på rälsen så sänkte vi hastigheten från 200 kilometer i timmen till 40 kilometer i timmen. Det är en kraftig åtgärd, säger hon.

Utreder olycksplatsen

Anna Lihr förklarar att Sverige har en gammal och sliten järnväg som Trafikverket håller noggrann koll på. Hon säger att lokförarna bidrar med unik kompetens i att upptäcka onormala rörelser och annat som påverkar järnvägen.

Trafikverket kommer själva att utreda olyckan parallellt med Haverikommissionen. Det genomförs även just nu geologiska undersökningar på platsen, förklarar Anna Lihr.

– Vi följer alltid upp och utreder incidenter av allvarligare karaktär och vi lär oss hela tiden om våra anläggningar, säger hon.