Vad tjänar en tågvärd, kundvärd eller konduktör?

En slutlön ligger i spannet mellan drygt 30 000-35 000 kronor i månaden, enligt Sekos lönestatistik från 2024.

Ingångslön tågvärd – vad gäller?

Lön tågvärd SJ

En ingångslön på SJ ligger på 23 890 kronor i månaden och 26 100 kronor för den som har minst ett års tidigare arbetslivserfarenhet. Ett grundkrav för befattningen är rollen som avgångssignalerare, vilket du får 400 kronor extra i månaden för.

Lön tågvärd Öresundstågen

Efter ett år har tågvärdar på Öresundstågen en lön på 26 564 kronor.

Lön tågvärd Norrtåg

 • På Norrtåg är ingångslönen för tågvärdar 23 911 kronor i månaden. Du har ingångslönen i sex månader och därefter ökar lönen varje år. Efter två och ett halvt år efter anställning når du slutlönen som är 30 688 kronor.

Ingångslön kundvärd – vad gäller?

Lön kundvärd Pågatågen

Kundvärdar på Pågatågen har en ingångslön på 24 046 kronor, men de flesta anställs på deltid, oftast blir det 75 procent. Därmed blir månadslönen lägre.

Ingångslön konduktör – vad gäller?

Lön konduktör Stockholms Spårvägar

På Stockholms Spårvägar tjänar konduktörer 24 538 kronor i ingångslön.

Tjänar manliga tågvärdar mer än kvinnliga?

 • Ja, enligt SCB:s lönestatistik från 2024 tjänar män i genomsnitt 800 kronor mer i månaden.
 • Enligt fackförbundet Seko beror de flesta löneskillnader på hur länge du har jobbat och vilket företag du är anställd vid.
 • Ett av argumenten för Sekos tariffsystem med garanterade grundlöner är att ingen ska missgynnas på grund av sitt kön, och att skillnader mellan män och kvinnor jämnas ut.

Hur sätts lönen för tågvärdar?

 • Alla Sekos kollektivavtal inom branschen spårtrafiken har tarifflöner.
 • Lönen sätts alltså inte individuellt efter prestation, utan utifrån en lönestege baserat på hur länge du har arbetat.
 • Lönerna varierar också beroende på vilket tågföretag du jobbar på, dina arbetsuppgifter och kompetenser.

Ob och övertid för tågvärdar – vad gäller?

 • Om det blir en försening eller om du tar ett extrapass, så att du arbetar mer än du är schemalagd till, får du övertidsersättning.
 • Många tågbolag betalar också ut ersättning när schemaändringar görs med kort varsel.
 • Ob-tillägg får du när du arbetar kvällar, nätter och helger. Detta gäller även om ditt arbete är schemalagt dessa tider. Ersättning för att stå som reserv kan höja lönen.
 • I tågvärdens, konduktörens och kundvärdens lön kan det även finns ett antal olika kompetenser med fasta lönetillägg per månad. Det är möjligt att ha flera tillägg beroende kompetens. Till exempel får du som tågvärd mer i lön om du har en säkerhetstjänst eller är handledare.

När höjs lönen för tågvärdar?

Den 1 maj 2024 höjs lönen med 3,1 procent enligt det centrala kollektivavtal som Seko har förhandlat fram. Nuvarande kollektivavtal går ut 2025.