Vad tjänar en tågvärd, kundvärd eller konduktör?

En slutlön ligger i spannet mellan drygt 28 000-32 000 kronor i månaden, enligt Sekos lönestatistik från 2022.

Hur sätts lönen?

Alla Sekos kollektivavtal inom branschen spårtrafiken har tarifflöner. Lönen sätts alltså inte individuellt efter prestation, utan utifrån en lönestege baserat på hur länge du har arbetat.

Lönerna varierar också beroende på vilket tågföretag du jobbar på, dina arbetsuppgifter och kompetenser.

Vad ligger ingångslönen på?

På exempelvis Vy Tåg som kör Nattåget Norrland har tågvärdar en ingångslön på 22 911 kronor. Drygt 1 000 kronor mer om du även är avgångssignalerare, och har en säkerhetstjänst som gör att du bland annat kan sköta evakueringar och beträda spår.

En ingångslön på SJ ligger på 22 100 kronor i månaden.

Kundvärdar på Pågatågen har en ingångslön på 21 723 kronor, men de flesta anställs på deltid, oftast blir det 75 procent. Därmed blir månadslönen lägre.

På Stockholms Spårvägar tjänar konduktörer 24 538 kronor i ingångslön.

Efter ett år har tågvärdar på Öresundstågen en lön på 26 564 kronor.

Tjänar manliga tågvärdar mer än kvinnliga?

Ja, enligt SCB:s lönestatistik från 2023 tjänar män i genomsnitt 900 kronor mer i månaden.

Enligt fackförbundet Seko beror de flesta löneskillnader på hur länge du har jobbat och vilket företag du är anställd vid.

Ett av argumenten för Sekos tariffsystem med garanterade grundlöner är att ingen ska missgynnas på grund av sitt kön, och att skillnader mellan män och kvinnor jämnas ut.

Får jag mer pengar när jag arbetar övertid?

Ja. Om det blir en försening eller om du tar ett extrapass, så att du arbetar mer än du är schemalagd till, får du övertidsersättning.

Många tågbolag betalar också ut ersättning när schemaändringar görs med kort varsel.

Ob-tillägg får du när du arbetar kvällar, nätter och helger. Detta gäller även om ditt arbete är schemalagt dessa tider. Ersättning för att stå som reserv kan höja lönen.

I tågvärdens, konduktörens och kundvärdens lön kan det även finns ett antal olika kompetenser med fasta lönetillägg per månad. Det är möjligt att ha flera tillägg beroende kompetens. Till exempel får du som tågvärd mer i lön om du har en säkerhetstjänst eller är handledare.

När höjs lönen för tågvärdar?

Den 1 maj 2023 höjs lönerna för tågvärdar med i genomsnitt 4,1 procent enligt det centrala kollektivavtal som Seko har förhandlat fram.

Den 1 maj 2024 höjs lönen med 3,1 procent ytterligare. Nuvarande kollektivavtal går ut 2025.