I fredags satte Seko det ryskägda fartyget Navi Star i blockad. Kravet är ITF-avtal för de anställda. Transport hörsammade Sekos begäran om sympatiåtgärder och därmed stoppades lossningen av fartyget.

Seko kräver avtal på ryskt fartyg

Nyhet

När så Transportstyrelsen gick ombord i lördags visade det sig att nödvändiga certifikat saknades. Därmed får fartyget inte användas innan de så kallade MLC-certifikaten, som reglerar de ombordanställdas villkor, har ordnats.

Flaggat i Palua

– Och det måste göras på plats i Köpings hamn. Men Palua, där fartyget är flaggat, har ingen som kan utfärda sådana certifikat. Så nu ska de tydligen skicka någon från Ryssland, berättar Mikael Lindmark, ITF-inspektör och ombudsman på Seko sjöfolk.
Hur lång tid det kan ta att ordna fram certifikaten vet han inte.

Ovanligt att certifikat saknas

När det gäller ITF-avtal för besättningen har han inte hört något från de ryska ägarna, som enligt uppgift inte heller kontaktat besättningen ombord.
– De är fortfarande lika aviga att teckna avtal, trots att fartyget inte kan lossas. Det är en ganska ovanlig situation. Och det är väldigt ovanligt att certifikaten saknas som i det här fallet, säger Mikael Lindmark.

Lönerna ombord ligger en bra bit under de som finns inskrivna i ITF-avtalet, men i övrigt upplever Mikael Lindmark att det är ganska god ordning ombord.
– Det är rent och snygg, ingen rostskorv, och de har provianterat ordentligt i Köping. Så det verkar bara vara lönerna som inte är ok.