Transport som organiserar hamnarbetarna i Köping har varslat om sympatiåtgärder från klockan 16 i dag.

-Det är ovanligt att fartyg som kommer till Sverige saknar ITF-avtal. ”Navi Star” ägs av Navicor, ett ryskt rederi som är extremt motsträviga och som vägrat teckna avtal, trots att det gjorts försök i flera hamnar världen runt, säger Håkan André, ITF-inspektör på Seko.

Det är 12 man ombord på fartyget, de flesta från Ryssland. Enligt Seko är villkoren på båten mycket dåliga och ett IFT-avtal skulle ge besättningen en mer dräglig tillvaro.

Det mesta av lasten är kvar på fartyget, vilket innebär att Transports blockad kommer att ge effekt. 90 procent av lasten är kvar, tror Håkan André.

-Först på måndag kommer vi att se något resultat tror jag. Arbetet i hamnen ligger ändå nere under helgen, säger han.

Ett ITF-avtal garanterar vissa nivåer på löner och andra villkor. Medlingsinstitutet är inkopplat på ärendet.