Inför en anställningsintervju är det viktigt att ta reda på mycket om både arbetsgivaren och arbetsuppgifterna. 

– I platsannonsen framgår ofta vilka egenskaper arbetsgivaren efterfrågar. Det är information du har nytta av under intervjun, säger Martin Klaar, enhetschef på HR-avdelningen inom Kriminalvården.

Annat som är bra att känna till är arbetsgivarens värdegrund och visioner. Det kan man lätt ta reda på via företagets hemsida, tipsar han.

Viktigt är också att komma ihåg vad du skrivit i din jobbansökan.
– Att under intervjun behöva säga till exempel att ”var det så jag skrev i ansökan” är inte bra, säger Martin Klaar.

Martin Klaar är enhetschef på HR-avdelningen inom Kriminalvården.

Att vara på en anställningsintervju kan kännas väldigt nervöst vilket inte är ovanligt, berättar Martin Klaar. 

– Jag tycker inte det alls är konstigt eller ovanligt om du under intervjun säger att du är nervös. Vi rekryterare är vana vid att hantera det. Ett bra sätt att minska sin nervositet är att komma väl förberedd.

Eftersom anställningsintervjun också handlar om att ta reda på hur du är som person ska du komma som du är och vara dig själv, tycker Martin Klaar. Det gäller också klädseln. Hans råd är att klä sig i det som man känner sig trygg med.
– Det blir så klart fullständigt fel att ha på sig en tröja med budskapet ”Släpp drogerna loss” eller ”Hasch borde vara lagligt” när man söker jobb hos oss inom kriminalvården, eller någon annan arbetsgivare för den delen.

Våga säga om du inte förstår frågan.

Martin Klaar

Första intrycket är viktigt men sällan avgörande, tycker Martin Klaar.

Under intervjun ska man lyssna noga på det som sägs och svara på de frågor som ställs. 
– Våga säga om du inte förstår frågan. Det kan bli ett väldigt tokigt svar annars. De som säger att de inte förstår visar bara att de är måna om att uppfatta frågan rätt, säger Martin Klaar.

Kom också ihåg att reda ut dina frågetecken om exempelvis tjänsten, arbetsplatser och de förväntningar arbetsgivaren har på dig om du får jobbet, påminner Martin Klaar. 
– Dina frågor visar att du är nyfiken och intresserad, säger han.

Får ställa frågor om i princip vad som helst

Det gäller också att vara beredd på att svara på frågan om hur din privata situation ser ut så du vet vad du vill berätta om. Det och andra frågor kan kännas obekväma eller oväntade att svara på.

Arbetsgivaren får i princip fråga om vad som helst under en anställningsintervju. 

– Du som arbetssökande måste inte alltid svara. Men, om du avstår kan det kosta dig jobbet, säger Susanna Kjällström, förbundsjurist på LO-TCO Rättskydd. 

Susanna Kjällström är förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

En klassisk fråga som kvinnliga arbetssökande kan råka ut för är om hon planerar att bli gravid i den närmaste framtiden. Vad ska kvinnan svara?
– Enligt lag finns det inte något som hindrar arbetsgivaren att ställa den här typen av frågor. Men om arbetsgivaren använder svaret på ett sådant sätt att det diskriminerar kvinnan bryter det mot diskrimineringslagstiftningen. 

Hur ska man agera när frågan är för känslig, privat eller inte verkar ha något att göra med den lediga tjänsten?
– Du är aldrig skyldig att svara. Men om du inte gör det kan konsekvensen bli att du inte får jobbet. Om du känner dig obekväm kan du sakligt ställa en motfråga: ”Vilken intressant fråga, men förklara gärna först vad det har för betydelse för tjänsten innan jag svarar”. Då visar du att du inte är omöjlig till att svara, säger Susanna Kjällström

”Ingen arbetsgivare får försöka påverka hur du ska rösta”

Till sist har vi listat ut några ämnen som kan dyka upp under intervjun och som kan vara känsliga eller obekväma att svara på. Det är Susanna Kjällström som svarar.
Hälsotillstånd: Det finns oftast inga lagliga hinder för arbetsgivaren att ställa frågor om din hälsa. Om hälsotillstånd är ett funktionshinder kan det dock bli  fråga om diskriminering. 
Civilstånd: Arbetsgivaren har inget att göra med om du lever själv eller i ett samkönat samboförhållande. Om du ändå får frågan är det upp till dig hur mycket du vill berätta. Du kan alltid ställa en saklig motfråga om varför arbetsgivararen vill veta det.

Upp till dig hur mycket du vill dela med dig.

Susanna Kjällström

Politisk tillhörighet: Om du söker jobb hos en offentlig arbetsgivare och får frågan bryter arbetsgivaren mot regeringsformen. Identitetsskyddet finns inte för den som söker jobb hos en privat arbetsgivare. Du kan då be om en förklaring till varför arbetsgivaren vill ta reda på det. Ingen arbetsgivare får försöka påverka hur du ska rösta.
Fritidsintressen: Å ena sidan är det upp till dig själv hur mycket du vill dela med dig. Å andra sidan om du avstår från att svara kan arbetsgivaren uppfatta det negativt.