Petter Carolusson och Ali Esbati.

”Det tog bara några veckor för Peter att få jobb.” ”Matchningen gick med rekordfart.” ”Ali fick jobb efter bara två dagar.” Solskenshistorierna avlöser varandra i jobbcoachernas marknadsföring.

Privat jobbförmedling

Bara 16 procent får riktiga anställningar

Nyhet

För varje person som bolagen får i jobb betalar Arbetsförmedlingen ut en bonus – och dess- utom en snabbhetspremie om det går fort. Totalt betalade Arbetsförmedlingen ut 1,2 miljarder kronor år 2017 till leverantörer av tjänsten som kallas stöd och matchning.

Vad som oftast inte framgår är att bolagen som ska hjälpa arbetslösa har möjlighet att anställa de egna deltagarna. Detta eftersom många av de största aktörerna samtidigt är bemanningsbolag eller har bemanningsverksamhet i koncernen. Det möjliggör alltså ett upplägg där bolagen snabbt kan skaffa fram ett jobb genom att anställa deltagarna i den egna verksamheten.

Kan få 36 200 kronor per deltagare

Företaget kan få 36 200 kronor per deltagare i resultat- och snabbhetsersättning. Förutsättningen för att få ersättningarna är att deltagaren har jobbat i minst fyra månader eller studerat en termin.

Upplägget att ge en som är arbetslös jobb i det egna bemanningsbolaget innebär också att företagen sedan kan tjäna pengar genom att hyra ut den anställda till ett kundbolag. Dessutom kan bolaget söka lönestöd för samma person – maximalt 80 procent av lönen.

Exakt hur utbrett upplägget är går inte att säga. Arbetsförmedlingen lämnar inte ut uppgifter om var deltagare får jobb.

Matchningsbolag lockar med jobb i egna koncernen

Nyhet

Lena Molin, operativ chef på Manpower matchning, berättar att de har tittat på hur många deltagare i deras stöd- och matchningsföretag som anställs i Manpowers bemanningsbolag. Av de som anställdes i minst fyra månader och därmed fick rätt till resultatersättning handlar det om 13,4 procent.

Ett annat av företagen som sysslar med stöd och matchning är Arbetslivsresurs, som ingår i Arenakoncernen. Förra året fick de ut 63 miljoner kronor från Arbetsförmedlingen för stöd och matchning, vilket gör bolaget till det tredje största sett till ersättning. I koncernen finns även bemanningsföretaget Arena personal, något Arenakoncernens affärsområdeschef Anne Buckard ser som en stor fördel.

– Absolut. Vi rustar individer inför arbetsmarknaden med stöd och matchning, och kan i andra hand erbjuda de tjänster som utlyses hos Arena personal. Där har vi förfrågningar från kunder så vi vet direkt när vi kan matcha en person med rätt kompetens till rätt jobb.

Privat jobbförmedling

Kommunerna där jobbmatchningen kan vara hur dålig som helst

Nyhet

Hon kan inte svara på hur stor andel av deltagarna i stöd och matchning som får jobb genom Arena personal, då de precis börjat registrera hur många som får jobb den vägen. Men Arenakoncernen tycker att det är en bra väg att gå.

– Vi håller precis på att starta stöd och matchning direkt i Arena personal, för att få ännu kortare väg till jobben. Så på sex av våra åtta bemanningskontor kommer vi också ha tjänsten stöd och matchning.

Ser du några problem med att ni får betalt för att anställa personer i ert eget bemanningsbolag?

– Nej, Det är inte vi som har satt kriterierna och spelreglerna kring ersättning utan dessa frågor måste i så fall besvaras av Arbetsförmedlingen. Vi förhåller oss, precis som alla andra, till gällande kontraktsvillkor.

Läs mer: Här är företagen som fått mest pengar

Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Ali Esbati har en annan syn. Han blir överraskad när Sekotidningen berättar om möjligheten för coachningsföretagen att anställa sina egna deltagare.

– Jag tycker att det är chockerande. Men när det offentliga lägger ut uppdrag på vinstdrivande aktörer måste man nästan räkna med att de försöker hitta sätt att tjäna pengar, säger han.

Ali Esbati tycker att upplägget som beskrivs sätter ytterligare privatiseringar av Arbetsförmedlingen i nytt ljus.

– Det vore katastrofalt för skattebetalarna och för arbetsmarknadspolitiken. Det skulle naturligtvis bli ett eldorado för den här typen av verksamheter. Om de här problemen finns redan i dag är det snarare åt motsatt håll man vill gå.

Så tjänar bolagen pengar på arbetslösa

1. En arbetslös är inskriven på Arbetsförmedlingen. Handläggaren ger den arbetslösa rätt till stöd och matchning.

2. Deltagaren väljer en stöd och matchningsleverantör. De flesta av de stora leverantörerna driver även bemanningsverksamhet.

3. Leverantören ger snabbt deltagaren jobb i sitt bemanningsbolag och får både resultatersättning och snabbhetspremie.

4. Bemanningsbolaget tjänar pengar på att hyra ut den anställda. Samtidigt har bolaget rätt till anställningsstöd från Arbetsförmedlingen för att anställa en långtidsarbetslös eller nyanländ (upp till 80 procent av lönen).

 

Kritiken mot tidigare system med jobbcoacher och etableringslotsar ledde till att systemet med privata aktörer stramades upp. För fyra år sedan startades den nya tjänsten stöd och matchning. Men samtidigt blev det möjligt för företagen att anställa internt, något som var förbjudet för etableringslotsarna.

Ser inget problem med upplägget

Petter Carolusson är chef för Arbetsförmedlingens enhet för externa tjänster. Han känner till upplägget, men ser inga problem med det.

– Vår önskan är ju att folk ska få arbete. Får man det via bemanningsföretag så är det lika bra som något annat.

Varför ska Arbetsförmedlingen betala för att bemanningsbolagen ska hitta folk att hyra ut? Förstår du frågan?

– Nej, faktiskt inte.

Men hur ser du på att statliga pengar går till bemanningsföretag som kanske ändå skulle ha anställt de här personerna?

– Hade man fått betalt direkt när man fick jobb första dagen så hade det kanske skapat incitament som inte varit så fördelaktiga. Men nu måste man ändå anställa personen och betala ut lön i fyra månader, om man ska ha rätt till resultatersättning.

Stöd och matchning

Stöd och matchning är till för arbetslösa som behöver extra hjälp med jobbsökandet. Hjälpen kan till exempel innefatta motiverande samtal, att skriva cv och vid kontakter med arbetsgivare.

Tjänsten pågår i 90 dagar och kan förlängas två gånger, till totalt 270 dagar.

Det är privata aktörer som utför tjänsten på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Alla företag som uppfyller Arbetsförmedlingens krav har rätt att ta emot deltagare. Arbetssökande som har rätt till stöd och matchning väljer själv matchningsföretag.

I dagsläget finns omkring 180 leverantörer utspridda på 1200 lokalkontor.

Ersättning till leverantörer

Grundersättning, mellan 180 och 280 kronor per dag (beroende på hur långt den jobbsökande står från arbetsmarknaden). Maximalt 18 200 kronor för en 90-dagars- period.

Om personen får ett jobb innan den första 90-dagarsperioden är avslutad får leverantören ändå ersättning för hela perioden (så kallad snabbhetspremie). Resultatersättning mellan 12000 och 18 000 kronor (utöver övriga ersättningar) om personen fått anställning och jobbat minst fyra månader eller studerat i en termin.

Maximalt kan en leverantör alltså få 36 200 kronor för en deltagare.