–Väg- och banavtalet innehåller inget som riktar sig till kvinnor. Till skillnad från exempelvis Målarnas branschavtal, säger Cassandra Solback, anställd på Seko väg- och anläggning i Stockholm.

Motioner till avtalsrörelsen

Klubbens kvinnliga nätverk, som bildades 2017, har skrivit flera motioner med krav inför den kommande avtalsrörelsen och en av motionerna handlar om rätten att vara ledig för att gå till mödravårdscentralen.

–En kvinna fick ställa in sina kontroller under graviditeten. Hon fick inte ta ledigt. Det slutade med att hon lämnade branschen, säger Cassandra.

Hon lyfter fram att många kvinnor är ensamma på sina arbetsplatser och att ställa krav ofta blir någonting som individen själv får strida för.

–Det behöver regleras i kollektivavtalet för att bli en rättighet, säger hon. Och det blir svårare för arbetsgivaren att ta strid emot den rätten.

Rätt till toalett

Motionsskörden från det kvinnliga nätverket innehåller också krav på arbetskläder till kvinnor, rätt till toaletter och omklädningsrum, samt rätt för småbarnsföräldrar (oavsett kön)  att få anpassade arbetstider.

Kvinnliga vägarbetare: Vi har fått nog!

Insändare

Cassandra Solbacks erfarenhet är ett många arbetsgivare inte köper in arbetskläder för kvinnor trots att det finns på marknaden. Arbetskläder är i regel för långa eller för breda för kvinnor och om det är varselkläder så lever de inte upp till kraven på hur reflexerna ska vara placerade.  

–Det går att anpassa arbetstiderna så att både mammor och pappor kan lämna och hämta på förskolan och skolan, det görs i andra branscher. Vi har kvinnor som måste gå ner i arbetstid för att få ihop ett bra schema.

146 kvinnliga medlemmar

Det lokala kvinnliga nätverket i klubb 210 har lämnat motionerna till klubbstyrelsen. Klubben har 146 kvinnliga medlemmar som alla blir inbjudna till nätverksträffar.

Tanken är att även Sekos nationella kvinnliga nätverk inom väg och ban ska fånga upp krav från klubbarnas motioner. Nätverket är just nu lagt på is i väntan på nya sammankallande. De två som lett arbetet har lämnat branschen.