• Jag är ingen duktig flicka!
  • Att leva kostar lika mycket för alla!
  • Att göra ett bra jobb måste visa sig lönemässigt!
  • VAB betyder inte mindre ansvar på jobbet!
  • Trygg anställning och värdig lön!