Första varslet gäller från torsdagen den 11 maj klockan 15.00. Då kan bland annat klottersanerare och fordonsvårdare i Älvsjö på MTR FM samt reparatörer och växlare på MTR Tech börja strejka. Verkstadspersonal på Euromaint Rail i Olskrokshallen i Göteborg och lokförare som kör Öresundstågen för Transdev omfattas också av det första steget i varslet.

Seko varslar också om nyanställnings-, mertids-, och nyanställningsblockad på hela avtalsområdet.

Strejken kan utvidgas

Från måndagen den 15 maj klockan 15.00 utökas strejken om Seko inte kommit överens med Almega Tågföretagen. Då kan bland annat tunneltågsförare på röda linjen i Stockholm och lokförare på MTR Mälartåg tas ut i strejk.

Det tredje steget sker den 18 maj, då kan strejken drabba godstrafik i Green Cargos regi samt en rad tåglinjer som SJ, Hector Rail och VR Sverige kör. Som exempel berörs trafiken på Pågatågen, som körs av VR Sverige.

Bakgrunden till strejkvarslet är att parterna inte kunnat komma överens om flera villkorsfrågor.

Lagt schema ska gälla

Det är främst två sakfrågor som har lett till att Seko nu känner sig tvingade lägga ett strejkvarsel. Dels handlar det om att det måste bli ett slut på sena schemaändringar och medlemmarna måste få tid till återhämtning.

Seko har cirka 10 000 medlemmar i branschen. Många vittnar om att scheman ändras med extremt kort varsel vilket gör det omöjligt att få ihop med ett normalt familje- och fritidsliv.

– Detta är inget annat än en modernare form av livegenskap. En stor majoritet av våra medlemmar inom spårtrafiken har svårt att förena sitt arbete med fritid och familjelivet. Många ser bara en utväg och det är att sluta jobba i branschen. Är det så vi ska ha det? Ska man inte kunna ha familj och barn för att man arbetar i järnvägsbranschen? Våra medlemmar vittnar om att det aldrig har varit så många som börjat jobba i branschen men sedan slutat igen, säger Sekos förbundsordförande, Gabriella Lavecchia i ett pressmeddelande.

Brist på personal stort problem

Personalbristen inom spårtrafiken är stor. Därför anser Seko att det behövs ågärder för att behålla anställda i branschen.

– Allt som kan göras för att stoppa personalbristen i branschen måste göras. Alla förstår att det är ett oerhört stort ansvar att transportera såväl många människor som gods på järnvägen. Det handlar i grunden om att ansvara för väldigt många människors säkerhet och ytterst om många liv. Att våra medlemmar får en rimlig återhämtning för att kunna vara pigga när man ansvarar för att transportera både människor och gods är A och O för säkerheten, säger Sekos avtalssekreterare Ulrika Nilsson.

– Vår motpart, Almega Tågföretagen, har i förhandlingarna sagt att de inte vill diskutera och förhandla mer om vi inte lägger ett varsel. Nu är det upp till bevis, fortsätter Ulrika Nilsson.

Strejkvarsel i tre steg

Från torsdagen den 11 maj klockan 15.00

MTR FM AB: Klottersanerare och fordonsvårdare placerade i Älvsjö, Älvsjö bangård samt mobila teamet som utgår från Älvsjö.

MTR Tech AB: Reparatörer och växlare i Älvsjö.

Euromaint Rail: Verkstadspersonal i Olskrokshallen.

Transdev Sverige: Lokförare stationerade i Malmö.

Från måndagen den 15 maj klockan 15.00

MTR Mälartåg AB: Lokförare stationerade i Stockholm och Eskilstuna.

MTR Tunnelbanan AB: Tunneltågsförare på röda linjen.

SJ Götalandståg AB: Lokförare stationerade i Göteborg.

Från torsdagen den 18 maj klockan 15.00

Euromaint Rail: Verkstadspersonal i Hagalund och Malmö.

SJ AB: Lokförare stationerade i Stockholm och Hagalund.

Green Cargo AB: Lokförare och instruktörer stationerade i Boden alla dagar utom tisdagar och onsdagar.

Hector Rail AB: Lokförare stationerade i Piteå alla dagar utom tisdagar och onsdagar.

VR Sverige AB: Lokförare stationerade i Malmö.

Green Cargo AB: Växlare stationerade i Kville.

Vidare försätts ovanstående arbetsuppgifter i blockad vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av strejken. Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete. Stridsåtgärderna gäller fram till dess att överenskommelse om nytt kollektivavtal träffas eller varslet särskilt återkallas eller ändras.