Vad innebär strejk?

Det är en stridsåtgärd som facket kan ta till om man inte lyckas nå en överenskommelse med arbetsgivarna. Eftersom det råder fredsplikt i Sverige får det endast ske när facket förhandlar om nya kollektivavtal.

Vad innebär varsel om strejk?

Varsel är en förvarning om stridsåtgärden. Minst sju arbetsdagar innan en planerad strejk bryter ut måste facket meddela arbetsgivaren och även statliga Medlingsinstitutet. Samma gäller arbetsgivaren om den planerar att lockouta anställda.

Vad är lockout?

Det är arbetsgivarnas svar om det blir en konflikt med facket. Då stängs anställda ute från arbetsplatsen, så att de inte får någon lön. I dessa fall får medlemmar i facket ersättning på samma villkor som de som är uttagna i strejk.

Hur strejkar man?

Facket bestämmer vilka arbetsplatser som ska strejka. Om din arbetsplats blir uttagen ska inget arbete utföras där. Fackförbunden brukar ställa ut strejkvakter vid arbetsplatser som är uttagna för att se till att ingen bryter mot strejken.

Får jag lön när jag strejkar?

Nej, men du har till ersättning från facket under strejk och lockout. Seko beslutar om hur mycket du får och reglerna för ersättning vid varje konflikt. Facket kan därför ge information om hur mycket pengar det handlar om i ditt fall. Du behöver inte skatta för ersättningen.

Vad är blockad?

Då varslar facket om att inget arbete får utföras på övertid eller mertid. Nyanställningar och inhyrning av personal kan också blockeras av facket.

Hur vet jag vad som gäller på mitt jobb?

I första hand ska du vända dig till dina lokala företrädare för Seko. De kan informera dig om vad som gäller när strejk eller lockout bryter ut. Det kan handla om praktiska frågor som hur du får ersättning och hur du ska hantera utrustning som du brukar använda i jobbet.

Måste jag strejka?

Enligt fackets stadgar är du som medlem skyldig att delta i en varslad strejk. Seko kan därför utesluta den som väljer att arbeta. Din arbetsgivare får inte försöka övertala fackmedlemmar att arbeta trots strejk.

Hur länge kan strejken hålla på?

Den kan fortsätta så länge fackets strejkkassa räcker för att ersätta medlemmarna för sin förlorade arbetsinkomst. Men den bryts så fort facket och arbetsgivarna har kommit överens.

Vad händer med den som inte är med i facket?

Oorganiserade brukar inte tas ut i strejk. De har ingen skyldighet att strejka, men har rätt att delta och ta tjänstledigt. Arbetsgivaren kan inte tvinga dem att utföra jobb. De får ingen lön om de inte arbetar och inte heller ersättning från facket om de strejkar eller blir lockoutade. Facket har ingen skyldighet att ge ersättning till de som går med i facket när strejken brutit ut, så det säkraste är att gå med i facket i god tid innan det blir tal om strejk.