Något varsel om uppsägningar eller permittering av personal i spåren av Coronapandemin är inte på kartan inom Postnord.

Snarare kan arbetsgivaren behöva ta in extra personal för att klara samhällsuppdraget.

– Fler medarbetare än vanligt vabbar på grund av strängare regler på skolor och förskolor, eller håller sig hemma med säsongsförkylningar, säger Maria Ibsen, som är pressansvarig.

Vi har ett besvärligt läge, men det är inte omöjligt just nu

Andreas Asp, klubbordförande Seko Posten Klubb Stockholm.

Hur mycket extra personal behövs?

– Det är svårt att säga, eftersom situationen förändras så snabbt som den gör och ser olika ut på alla arbetsplatser. Men om utvecklingen fortsätter som den gjort kommer det troligen att röra sig om flera hundra, sett över hela landet.

Seko Posten har på grund av det ansträngda läget kommit överens med Postnord om att under en begränsad period göra vissa avsteg från kollektivavtalet gällande avtal om bemanning, samt det tak som reglerar hur mycket övertid en anställd kan arbeta på en vecka och månad.

Stor sjukfrånvaro

Arbetsgivaren har under perioden 19 mars-30 april möjlighet att använda bemanningsföretag, extraanställda och timanställda utöver de 15 procent som avtalet medger.

Extraanställda kan tillfälligt omvandlas till visstidsanställning. Under den här perioden får anställda även arbeta övertid utöver vad som medges i kollektivavtalet.

I nuläget påverkas postutdelningen i Borlänge, Stockholmsområdet och Göteborg av personalbrist.

– Många jobbar nu hårt – i alla delar av samhället – för att upprätthålla viktiga funktioner, och vi är en av dem, säger Maria Ibsen.

På vissa arbetsställen är sjukfrånvaron över 40 procent, enligt Seko Posten.

– Vi har sagt att innan man börjar titta på andra kreativa lösningar så bör man titta på de anställda först. De som jobbar deltid ska tillfrågas om de vill gå upp i tid under den här perioden, säger Sandra Svensk, som representerar Seko Posten i Postnords styrelse.

Region Stockholm Syd på Postnord har cirka 300 sjukskrivna, berättar Andreas Asp, ordförande för Seko Postklubb Stockholm.

– Vi har ett besvärligt läge, men det är inte omöjligt just nu. Om de mindre enheterna får fler sjukskrivna så kan de få svårt att få ut posten.

”Tokigt övertidsuttag”

De enheter som har svårt att hinna med det ordinarie flödet har fått instruktioner om att prioritera samhällsuppdraget. Det innebär att brev ska ut först, sedan paketen och sist tunggodset.

– Vi vill inte lösa det här med ett tokigt övertidsuttag. Man löser det här med att ställa en slinga och ta den dagen efter, säger Andreas Asp.

I Göteborgsområdet finns det inte tillräckligt med personal för att täcka alla turer dagligen. Därför ligger postutdelningen efter.