Det var igår det blev känt att Solreneriet säger upp sitt städavtal med MTR tunnelbanan. Avtalet har inte gått runt ekonomiskt och Solreneriet och MTR har inte kunnat enas om ett nytt avtal med högre ersättning för städning och klottersanering. Avtalet löper ut om sex månader.

Innehåll från extern tjänst

Genom att klicka på knappen godkänner du tjänstens dataskydsspolicy.

Solreneriet och MTR har inte kommit överens om framtiden för personalen, men Seko för diskussioner med MTR för att om möjligt hitta en lösning.

-Ja, vi har goda förhoppningar om bli överens, säger ombudsman Carolin Evander.

Förhandlar om turordning

Under tiden förhandlar Seko med Solreneriet om turordning och omplacering inom företaget.

Alla fast anställda i Solreneriets verksamheter på spåravtalet i Stockholm har fått ett uppsägningsbesked. Även de som inte städar på tunnelbanan berörs alltså, såsom städpersonal på Arlanda Express, reklamuppsättare på pendeltågen och folierare. Alla utgör en gemensam så kallad turordningskrets.

Solreneriet har ett kontrakt med MTR som löper sex månader framåt i tiden.

Viktigt att höra av sig till Seko

Carolin Evander uppmanar alla medlemmar som har krav på Solreniet att  snarast vända sig till henne och Seko för att få ut ersättningar som de har rätt till.

-Vi måste skicka in alla tvister om fel lön, om utebliven ob, om felaktiga scheman så snart som möjligt och alla som vet med sig att de har saker att ta upp ska ta kontakt med mig, säger Carolin.

Förutom de 127 fast anställda berörs ett drygt 20-tal visstidsanställda. För dem gäller i nuläget att de arbetar den tid kontraktet gäller.