Avtalet mellan MTR och Solreneriet om städning och klottersanering löpte ut i mars 2018. En avsiktsföklaring slöts om att justera villkoren i ett nytt avtal. Någon villkorsförändring eller nytt avtal har inte nåtts och därför väljer Solreneriet att säga upp avtalet, uppger företaget i ett pressmeddelande.
Där uppger man även att det kommer att innebära att 130 personer sägs upp.

– På grund av kraftigt ökade volymer av klotter, 100 procent på två år, städar och klottersanerar vi sedan en tid tunnelbanetågen och depåerna i Stockholm med förlust, säger Tina Wessman Hellstadius, Vd Solreneriet. Den situationen blir i längden omöjlig för oss att försvara. Jag förstår besvikelsen våra medarbetare kan känna, men hoppas att man inser att det rör sig om faktorer utanför vår kontroll.

Enligt Claes Nyberg, pressansvarig på MTR, löper kontraktet på i sex månader och under tiden ska MTR hitta en ny lösning.

– De har valt att säga upp avtalet av kommersiella skäl. Från vår sida har det inte funnits något missnöje, så beslutet är deras.

Att klottervolymerna ökat i sådan omfattning att kontraktet inte är lönsamt är inget han vill kommentera.

– Det är ett funktionskontrakt och där ingår ett antal arbetsuppgifter. Sedan är det bara de som kan avgöra om de lagt ett för lågt anbud eller inte.
Kommer ni fortsätta leja ut städningen eller anställa egen personal när kontraktet löper ut?
– Det är en av de frågor vi får titta på under de sex månader vi har på oss. Men vi kommer att hitta en bra lösning, säger Claes Nyberg.